Elevopgave: Danmarks tilblivelse

Opgave

  1. Der ønskes en redegørelse for teorier for, hvad der kendetegner en stat
  2. Der ønskes en analyse af baggrunden for udviklingen af en centralmagt i Danmark?
  3. Der ønskes på baggrund af redegørelsen og analysen en diskussion af, hvorvidt man kan tale om opståen af en stat i vikingetiden

ELLER: Der ønskes en diskussion af betydningen af brugen af henholdsvis arkæologiske eller skriftlige kilder til at beskrive og forklare Danmarks tilblivelse

Relevante artikler i Vinkler på vikingetiden:
Danmarks riges tilblivelse 
af Nils Hybel (side 71)

Fællesskab og kongemagt i vikingetidens Danmark
af Andres Dobat (side 59)

Nordisk religion og overgangen til kristendom
af Lasse Sonne (side 83)

Relevante kilder:
Ottar og Wulfstan
Widukinds beretning om Poppo og Harald Blåtand
Adam af Bremen om Danmark og Otto
Jellingestenen

Hent opgaven som PDF

Find flere elevopgaver

Del denne side