Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Krigshelte?

Krigshelte?
6-julifesten 1899 i Fredericia, hvor soldater ”vender hjem” på ny – 50 år efter nederlaget til Tyskland i 1849. (© Museerne i Fredericia)

 

Treårskrigen 1848-50 endte egentlig uafgjort. Men de danske soldater blev hyldet som helte. ”Ånden fra ’48” fejede over Danmark.

Krigen om hertugdømmerne Slesvig og Holsten startede en borgerkrig om tilhørsforhold til enten Danmark eller Preussen (i dag Tyskland). I et afgørende slag sidst i krigen - Slaget ved Isted – vandt de danske soldater. Sejren blev hyldet og husket i Danmark, selvom grunden til, at krigen blev sat på pause, var resultatet af andre landes pres på Preussen.

De danske soldater blev ved hjemkomsten fra fronten, den 6. juli 1849, hyldet som helte med flag og sang. Det store fokus på folkets sammenhold og styrke i tiden kaldes ”Ånden fra ’48”. I Fredericia, hvor et af krigens slag stod, blev der opstillet et monument over den tapre landsoldat. Landsoldaten var den første civile i verden, der fik et monument.

Opmuntrede af ”sejren” krævede politikerne igen, at Slesvig blev del af Danmark. I 1864 brød en ny krig ud, der skulle sikre, at Slesvig blev dansk igen, men denne gang var den preussiske hær meget stærkere. Danskerne tabte stort. Efter nederlaget mistede Danmark 2/5 dele af landet. I dag er krigens konsekvenser stadig et omdiskuteret emne.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk