Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Socialreformer

Socialreformer
"En Sulten ved Døren", Maleri af Carl V. Meyer, 1910. Det var ganske almindeligt i begyndelsen af 1900-tallet, at arbejdsløse og fattige henvendte sig til private for at bede om mad. Det sociale system var endnu under udvikling, og privat velgørenhed var derfor udbredt blandt de velhavende i bekæmpelse af den sociale nød. (© Nationalmuseet)

 

Efter børskrakket i New York i 1929 kom der igen fokus på levevilkår i Danmark. De udsatte i samfundet skulle kunne modtage offentlig støtte uden at miste retten til at deltage i demokratiet.

Danmarks historie handler ikke kun om konger, men også om demokratiske bevægelser og hverdagsliv. Den første socialdemokratiske regering blev dannet i 1924. Efter den verdensomspændende økonomiske krise i 1929 og årene frem kom der større fokus på samfundets mest udsatte og deres rettigheder og levevilkår. I 1932 var 1/3 af de organiserede arbejdere uden job. Det blev vigtigt at skabe arbejde og mere tryghed for de arbejdsløse. De første brikker til det, vi i dag kalder velfærdssamfundet, blev lagt.

Socialdemokraten K.K. Steincke udformede den ny socialreform, der blev vedtaget i 1933 ved Kanslergadeforliget. Her gik Venstre og Socialdemokratiet sammen om at styre ud af krisen og undgå samme politiske udvikling som i Tyskland. Her havde Hitler i 1933 opnået politisk magt ved at love forbedrede vilkår for befolkningen.

Muligheden for at få hjælp forandrede sig fra et personligt skøn til lovsikret rettighed. Princippet bag reformen var ”hjælp til selvhjælp”, og det var ikke længere ens egen skyld, hvis man var arbejdsløs, fattig eller syg og derfor ikke kunne forsørge sig selv og sin familie. Men hvordan sikres de udsatte i velfærdssamfundet i dag? Hvorfor mener flere, at det, der blev bygget op igennem de sidste 80 år, er ved at smuldre?

Svære ord

Velfærdssamfund:
I et velfærdssamfund har staten ansvar over for borgernes trivsel og tryghed. De svage i samfundet har ret til offentlige ydelser uden at miste deres demokratiske rettigheder som f.eks. stemmeretten.

Historisk set har Socialdemokratiet gennemført mange af de politiske reformer fra 1930-60, som var med til at lægge grundstenene til velfærdssamfundet.

Kanslergadeforliget:
Kanslergadeforliget er en politisk aftale fra 1933 og medførte at alle havde ret til økonomisk hjælp, hvis man blev syg, arbejdsløs, eller kom ud for en ulykke og derfor ikke kunne arbejde. Men modtog man økonomisk hjælp fra det offentlige, mistede man sin stemmeret – derfor undlod mange at bede om hjælp.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk