Viser mobilmenuFold ud

Her dyrkede vikingerne de nordiske guder

Her dyrkede vikingerne de nordiske guder
Sværd, lanser og økser fra den nu tørlagte søbund ved Tissø. Sandsynligvis blev våbnene ofret i vikingetiden og den tidlige middelalder.

Ved Tissø – der egentlig betyder ”Tyrs sø” – fandt arkæologerne både sværd, lanser og økser, der var kastet i søen engang i vikingetiden. Tyr er den nordiske krigsgud, og de mange våben kan have været offergaver til ham. Vikingerne brugte altså også specielle steder i naturen til at dyrke deres guder.

Under udgravningen ved Tissø som ligger på Sjælland fandt arkæologerne også spor efter en stor gård fra vikingetiden. Gården tilhørte kongen eller hans stormænd. På gårdspladsen var der spor efter et lille, indhegnet område. Området lå lidt for sig selv, og inden for indhegningen lå et lille hus. Meget tyder på, at der her foregik religiøse handlinger og ofringer. I vikingetiden var kongen eller hans stormænd med til at bestemme, hvor man tilbad guderne og hvornår.

Klik her og find ud af mere om stormandsgården og ofringer fra Tissø.

Religionsskiftet og de første kirker

Efter religionsskiftet fra asatro til kristendom, var det stadig samfundets top, der styrede de religiøse handlinger. Derfor finder arkæologerne ofte spor efter de første kirker i Danmark ovenpå de gamle stormandsgårde. Man begyndte at bygge kirker i Danmark omkring år 1000. De ældste kirker blev bygget af træ. Der er ikke nogen trækirker fra vikingetiden tilbage i Danmark, de fleste blev nemlig erstattet med stenkirker.

En af de stormandsgårde, der var i Danmark i vikingetiden, lå i Lisbjerg i Jylland. Lisbjerg gårdens størrelsen fortæller, at der ikke var tale om en helt almindelig bondegård. Midt inde på gårdspladsen fandt arkæologerne sporene efter en trækirke fra slutningen af vikingetiden. Kirken har altså ligget på stormandens grund, og det er nok ham, der har betalt for, at kirken blev bygget. Stormændene byggede kirkerne for at være på god fod med kongen og den nye gud. Stormændene har måske troet, at hvis de byggede en kirke i Guds navn, ville de have en plads i paradis efter døden.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk

Religionens Sted
Borgund stavkirke i Norge blev opført i starten af middelalderen omkring 1180. Foto: Lise Harvig.
Religionens Sted
Denne planke stammer fra trækirken i Hørning, der blev opført i 1070 e.Kr. Planken har udsmykket kirken med et nordisk slange- eller dragemotiv. Måske forestiller ydersiden af planken selveste Midgårdsormen fra den nordiske mytologi. Se Hørning-planken i Middelalderudstillingen.