Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Undervisningsmateriale til Danmarks Oldtid

Bogomslag til Undervisningsmaterialet 'Vikingernes møde med andre kulturer'

Vikingernes møde med andre kulturer

Undervisningsmaterialet omhandler vikingernes møde med andre kulturer for 1000 år siden. Der fortælles om vikingernes liv som bønder, håndværkere og handelsfolk. Desuden skildres byernes opståen, kongemagtens betydning for samfundet og religionsskiftet. Hæftet er fyldt med små opgaver til eleverne.

Skrevet af Mette Bach, Nadia Haupt og Marlene Kramm. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2005. 24 sider. Målgruppen 3. til 5. klassetrin.

Hent hæftet "Vikingernes møde med andre kulturer" (pdf)

Jellingstenen i farvet udgave

Trosskifte og kongemagt

Vikingetiden er den del af Danmarkshistorien, der strækker sig fra omkring 800 e.Kr. til omkring 1050.
Jellingkomplekset, med Harald Blåtands runesten fra 965 e.Kr., står for os i dag som et symbol på trosskiftet og kongemagten i vikingetiden. Fordyb dig i vikingernes tro og samfund. Du kan finde billeder af og historier om nogle af de genstande, der er udstillet på Nationalmuseet i København. Du kan også finde historier om nogle af de mennesker, der kunne have levet i vikingetiden.

Himmelskiven og solvognen

Himmelskiven og solvognen

Hæftet beskriver bronzealdermenneskets religion. Hovedvægten er lagt på at fortælle om Solvognen fra Trundholm Mose og Himmelskiven fra Nebra i Tyskland. Undervisningsmaterialet indeholder små opgaver til eleverne.

Skrevet af Lone Claudi-Hansen. Udgivet af Nationalmuseet og Skoletjenesten 2005. 16 sider.
3. til 5. klassetrin.

Hent materialet "Himmelskiven og solvognen" (pdf)

Nationalmuseets Undervisning

Kontakt: undervisning@natmus.dk