Udfører en søgningSøg
Det Danske Klaver
Det Danske Klaver

Det Danske Klaver.

Det Danske Klaver
- fra piano til forte. 2005-2006.

En udstilling tilrettelagt af Musikhistorisk Museum i samarbejde med Dorthe Falcon Møller.

Indhold:

Forord s. 5

Indledning s. 9

Pioneren P.C. Uldahl s. 10

Pyramider og giraffer, tafler og flygler s. 12

Det marschallske etablissement s. 15

C.C. Hornung og hans helstøbte jernramme s. 18

Det opretstående klaver i 1840'erne s. 23

Hornung & Møller s. 24

Klaverpatenter s. 33

Store udstillinger, både hjemme og udenlands s. 35

Klaverfabrikker og arkitekter s. 41

Søren Jensen og "sommerfugleflyglet" s. 47

Bredgade - klaverernes hovedstrøg s. 51

Klaverfabrikker i provinsen s. 55

Københavnerfabrikkernes salg i provinsen s. 58

Krisetider i 1920'erne og 1930'erne s. 58

Produktionen omkring 2. verdenskrig s. 61

Det danske klaver i de sidste årtier s. 63

En verdensnyhed - en dansk mekanikopfindelse s. 66

Noter s. 68

Litteratur og trykte kilder s. 69


Kronologisk liste s. 70

Tabeller s. 74

Katalog s. 78

 

Katalog under redaktion af Lisbet Torp.
ISBN 87 88422 77 1

 

Pris: kr. 120