Udfører en søgningSøg

Arkivalier på Musikmuseets bibliotek

Arkivalier på Musikmuseets bibliotek
Franz Liszt - Anbefaling for talentfuld pianistinde. 1885

Arkivet rummer materiale med tilknytning til danske og udenlandske musikperson-ligheder, danske musikinstitutioner og -foreninger samt danske instrument-byggere. Der er tale om personarkiver, mindre slægtsarkiver, institutions- og foreningsarkiver, instrumentfabrikanters arkiver samt materiale indsamlet i forbindelse med Musikmuseets udstillinger.

Af større personarkiver i samlingerne kan nævnes materiale af og om Sigurd Berg, slægten Bjerregaard, August Enna, Angul Hammerich, Hortense Panum, Emil Reimer, Godtfred Skjerne, Alexander Stoffregen, Johan Svendsen, Mogens Zieler og Aksel Schiøtz.

Blandt øvrige arkiver ses materiale fra Dansk Musikerforbund København, De Københavnske Sangforeninger af 1859, Dansk Musikpædagogisk Forening, Det Danske Heinrich-Schütz-Selskab, Fermaten, EMI, Foreningen Ny Musik, Kordirigentforeningen i København, Samfundet til udgivelse af dansk musik og udgivelsesserien Folke- og Skolemusik.

Arkivalier
Hornung og Møller. Diplom fra Verdensudstillingen i London 1862

Af arkiver med tilknytning til instrumentbygning kan nævnes klaverfabrikken Hornung og Møllers arkiv og harmoniumsfabrikken Petersen & Steenstrups arkiv.