Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Fangernes hemmelige krig

Undervisningsforløb

Undervisningsmaterialet ”Fangernes hemmelige krig” omhandler situationer og dilemmaer fra virkelige menneskers liv som fanger i Polizeigefangenenlager Fröslev under Anden Verdenskrig.
Forløbet tager således udgangspunkt i de internerede modstandsfolks illegale virksomhed i Frøslevlejren. Eleverne er medlemmer af forskellige modstandsgrupper og skal deltage i de forbudte undergrundsaktiviteter, uden at blive opdaget eller fanget af deres værste fjende 'Gestapo'.

Læringsmål

Målene med undervisningsforløbet er:

  • Eleven har fået indsigt i perioden omkring Besættelsen som historisk periode, samt kunne forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
  • Eleven træner at indgå i dialog og lytte aktiv til andre og følge op med spørgsmål og respons.
  • Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
  • Eleven kan ved brug af udstillingens genstande, film og tekster researche og formidle indsamlet viden om Frøslevlejren under besættelsen.
  • Eleven kan anvende kildekritik.
  • Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

Historiekanonpunktet: Holocaust.

Fangernes hemmelige krig 1.5

Fangernes hemmelige krig 1.5

Eleverne bliver klædt på til opgaverne og ser en kort introfilm. Herefter bliver de sendt ud i hold, hvor de selvstændigt skal løse 3-4 opgaver.

Fangernes hemmelige krig 2.5

Fangernes hemmelige krig 2.5

Eleverne bliver klædt på til opgaverne og ser en kort introfilm. Herefter bliver de sendt ud i hold, hvor de selvstændigt skal løse 5-6 opgaver.