Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Undervisningsmateriale

Frøslevlejrens Museum har udarbejdet undervisningsmateriale om fangelejren til grundskolens elever på mellemtrinet og i udskolingen.

Materialet kan bruges til før og efter jeres besøg hos Frøslevlejrens Museum. Inden I besøger museet giver dette materiale jer mulighed for at forberede jer samt efterfølgende at arbejde videre med emnet.

Undervisningsmaterialet kan anvendes uden museets formidling, men vi anbefaler at booke en rundvisning eller et foredrag.

Læs mere omkring de forskellige tilbud her

Undervisningsmateriale

Læringsmål

Målene med undervisningsmaterialet er:

  • Eleven har fået indsigt i perioden omkring Besættelsen som historisk periode, samt kunne sammenligne væsentlige træk ved denne historiske periode.
  • Eleven træner at indgå i dialog og lytte aktiv til andre og følge op med spørgsmål og respons.
  • Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.
  • Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
  • Eleven kan anvende kildekritik.

Historiekanonpunktet: Holocaust, jødeaktionen og augustoprøret i 1943

 

Mellemtrin
Tryk på billedet for at komme videre til materialet.

Mellemtrin

Opgavesættet henvender sig til grundskolens mellemtrin

Udskoling
Tryk på billedet for at komme videre til materialet.

Udskoling

Opgavesættet henvender sig til udskoling i grundskolen.