Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Gårde og huse fra Slesvig, herunder Sønderjylland

Gård fra Ostenfeld, Sydslesvig
Gård fra Ostenfeld, Sydslesvig
Gård fra Sønder Sejerslev
Gård fra Søndersejerslev
Gård fra Ejdersted
Marskgård fra Ejdersted

Det slesvigske landskab - Sydslesvig og Sønderjylland - har en omtumlet politisk og territorial historie.

Museets to gårde fra Sydslesvig har begge været en del af det danske Kongerige, før den nuværende grænse blev draget ved Folkeafstemningen i 1920.

Begge bygninger trækker på sønderjyske, tyske og frisiske kulturtræk. De lå begge i rige områder, lunt placeret i nærheden af de store nederlandske og nordtyske handelsmarkeder, hvor især korn og kvæg blev eksporteret i stor skala.

Gården fra Ostenfeld var en af Bernhard Olsens allerførste køb til Frilandsmuseet. Gården blev erhvervet til museet i 1901, mens gården fra Ejdersted kom til i 1960erne.

Det Nordslesvigske (sønderjyske) landskab er enten fladt, forblæst og græsrigt som marsken ud mod Vesterhavet, eller rundet, mildt og skovrigt som fjordlandet ud mod Lillebælt.

På Frilandsmuseet er der gårde fra begge egne, og de udviser hver deres lokale træk i byggeskik, materialebrug og indretning. Fælles for dem er, at de er store, rige og solide.

I begge egne tjente man penge på handel og sejlads, og penge på eksport af korn og kvæg til de rige markeder i Nederlandene og Nordtyskland.

Se museets slesvigske bygninger i menuen til venstre.