Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Syd- og Mellemamerika

Hængesmykke fra tairona-kulturen i Colombia, 1300-1500. Udstillet i Etnografisk Samling
Hængesmykke fra tairona-kulturen i Colombia, 1300-1500. Udstillet i Etnografisk Samling

I begyndelsen af 1500-tallet mødte europæerne i Meso-amerika (del af Mellemamerika) og i Sydamerikas Andeslande en række statsdannelser med en på flere områder højt udviklet teknologi.

Disse riger blev hurtigt undertvunget af de spanske erobrere, der etablerede deres koloniadministration og indførte kristendommen.

Spanierne plyndrede rigerne for store mængder af guld og sølv, som førtes til Europa. De før-spanske (præ-columbianske) kulturer kendes især gennem de arkitektoniske ruiner og rige arkæologiske fund.

Delingen mellem Spanien og Portugal

Gudefigur muligvis fra mixteker-kulturen i Mexico, 1400-1550. Udstillet i Etnografisk Samling
Gudefigur muligvis fra mixteker-kulturen i Mexico, 1400-1550. Udstillet i Etnografisk Samling

Et paveligt dekret fra 1494 delte den nyopdagede verden mellem opdagelsestidens to stormagter, Spanien og Portugal.

Ifølge Tordesillas-forliget afgjorde en skillelinje beregnet ud fra en bestemt afstand vest for de Kapverdiske øer de to landes interesseområder; således tilfaldt Sydamerikas vestlige del Spanien og den østligste del Portugal.

Her mødte portugiserne en indianerbefolkning, hvis kultur adskilte sig meget fra den, spanierne havde mødt i vest.

En del af disse indianere, som hidtil havde levet i små uafhængige samfund, blev tvangsindlemmet i de europæiske plantagesamfund langs Atlanterhavs-kysten, medens andre længe bevarede deres frihed i baglandets skove.

Den spredte indianske befolkning slog ikke til som arbejdskraft i sukkerplantagerne, og portugiserne begyndte snart at importere slaver fra deres kolonier i Afrika.

Etnografiske malerier fra 1600-tallet

Eckhout-malerierne og fjerkappe fra tupinambaerne i Brasilien. Udstillet i Etnografisk Samling på Nationalmuseet
Eckhout-malerierne og fjerkappe fra tupinambaerne i Brasilien. Udstillet i Etnografisk Samling

Det var dette samfund befolket af portugisere, indianere og afrikanere, som i en periode i 1600-tallet kom under hollandsk herredømme.

Den hollandske general-guvernør Johan Moritz af Nassau-Siegen medbragte videnskabsmænd og kunstnere, som skulle dokumentere, hvad de mødte i den nye koloni.

Maleren Albert Eckhout fik til opgave at portrættere koloniens forskellige befolkningsgrupper, samt at afbilde de mange nye tropiske afgrøder.

Johan Moritz forærede efter tilbagekomsten til Europa flere af disse malerier til sin slægtning, den danske konge Frederik III.

På denne måde kom en del verdens første professionelt udførte billeddokumentation fra Sydamerika - og samtidig den første, som viser mennesker fra troperne malet i deres egne omgivelser - til Danmark.

I udstillingen Jordens Folk på Nationalmuseet kan du opleve arkæologiske fund fra de sidste årtusinder før europæernes komme og fra den tidligste kolonitid – samt de berømte Eckhout-malerier og indianske genstande fra området.