Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Eckhout-malerierne fra Brasilien i 1640'erne

Eckhout-malerierne. Udstillet i Etnografisk Samling
Eckhout-malerierne. Udstillet i Etnografisk Samling

Nationalmuseet har en enestående samling af malerier med motiver fra 1600-tallets Brasilien. De forestiller mennesker, dyr, planter og landskaber og er malet af den hollandske maler Albert Eckhout.

Den danske konge Frederik III modtog i 1654 malerierne som gave af Johan Moritz af Nassau-Siegen, der havde været guvernør i den hollandske koloni i Brasilien. Gaven bestod af 8 store portrætter i hel figur af personer af forskellig etnisk herkomst. Hertil kommer 12 stilleben af frugt og planter en indiansk dansescene og samt 3 portrætter.

Nogle opfatter billederne som et udtryk for magthavernes praleri, at de viser de europæiske koloniherrers ejerskab til både naturen og de menneskelige ressourcer i det nye land. Andre igen, at malerierne er næsten fotografiske, malet ud fra en ren naturhistorisk og etnografisk interesse. Uanset hvad, så er Eckhouts malerier et enestående brasiliansk vidnesbyrd og spiller en helt særlig rolle for den brasilianske identitetsforståelse.

Sammen med malerierne udstilles genstande, som enten kan knyttes direkte til maleriernes motiver eller som kan have indgået i gaven til den danske konge.

Johan Moritz af Nassau-Siegen
Johan Moritz af Nassau-Siegen

Johan Moritz af Nassau-Siegen

I årene 1624-1637 erobrede det hollandske vestindiske handelskompagni dele af den portugisiske koloni i det nordøstlige Brasilien. Hollænderne ville gerne udvikle deres egen sukkerproduktion og satsede på at øge besiddelserne.

Handelskompagniet udnævnte i 1637 Johan Moritz til generalguvernør for at han skulle organisere og lede denne indsats. Handelskompagniets politik var baseret på kortsigtet kommerciel gevinst, men Johan Moritz havde større politiske ambitioner. Disse blev imidlertid opfattet som alt for bekostelige, og man var også stærkt utilfreds med hans tolerance overfor andre trosformer. I 1644 måtte han derfor vende tilbage til Holland.

Under sit ophold i Brasilien lykkedes det Johan Moritz at indsamle et stort materiale om Brasiliens natur- og kulturhistorie. Efter sin hjemkomst benyttede han sine brasilianske samlinger af malerier, etnografika, dyrepræparater osv. til at skabe sig en ny politisk karriere. Forskellige europæiske fyrste- og kongehuse blev begunstiget. 

Gaven til den danske konge bestod af i alt 26 malerier. To malerier er gået tabt. Det ene i Christiansborgs brand i 1794, det andet, forestillende Johan Moritz sammen med indianere, er forsvundet uden at efterlade sig spor. De øvrige 24, hvoraf 7 er signeret af Eckhout, befinder sig i Nationalmuseets Etnografiske Samling. Disse malerier er den eneste af Johan Moritz' donationer, der er bevaret til i dag. 

Historia Naturalis Brasiliae
Historia Naturalis Brasiliae

Historia Naturalis Brasiliae

Da Johan Moritz ankom til Brasilien i 1637, var han ledsaget af malerne Albert Eckhout og Frans Post. Kort efter knyttede han lægen Willem Pies og naturvidenskabsmanden Georg Marcgraf til sit hof. Disse fire fik til opgave at udforske, dokumentere og beskrive Johan Moritz' imperium. Deres studier omfattede tropisk medicin og Brasiliens botanik, zoologi, meteorologi, etnografi og geografi.

De samlede resultater blev udgivet inden Johan Moritz' død som "Historia Naturalis Brasiliae", og i mere end 150 år var dette det bedste samlede værk om Brailiens natur- og kulturhistorie. Værket er rigt illustreret med træsnit, som må være udført på grundlag af Albert Eckhouts og Frans Posts gengivelser af Brasiliens befolkning og landets plante- og dyreliv. 

Med Eckhouts malerier af bugnende brasilianske afgrøder har Johan Moritz villet vise omverdenen, hvad den driftige koloni kunne frembringe. Og hvad angår hans gengivelser af Brasiliens folkeslag, kan man forestille sig, at malerierne har haft indflydelse på, hvordan menneskene i den nye verden skulle fremtræde og opfattes.

Maleri med tropiske frugter. Udstillet i Etnografisk Samling
Maleri med tropiske frugter. Udstillet i Etnografisk Samling

Albert Eckhout

Albert Eckhout (o.1610-1664) stammede fra byen Groningen i Holland, men man ved kun lidt om ham. Han har muligvis arbejdet i Amsterdam som illustrator for tidens meget populære naturvidenskabelige udgivelser.

Albert Eckhouts etnografiske portrætter og opstillinger er blevet skabt ud fra førstehånds-oplevelser i Brasilien. De repræsenterer den europæiske tilrejsendes fascination af de fremmede folkeslag og den overvældende natur. Billederne skulle videreformidles til Europa, hvor interessen og efterspørgslen efter det eksotiske var stor. Den slags blev samlet og fremvist i de fyrstelige kunstkamre.

Malerierne er formentligt udført som rumdekoration til et sådant kunstkammer; portrætterne som vægfelter og stillebenene til at hænge højt, fx over dørene. Eckhouts tegninger og skitser har også dannet forlæg for senere udførte gobeliner. Efter hjemkomsten i 1644 opholdt Eckhout sig forskellige steder i Holland. Fra 1653-1663 var han hofmaler hos kurfyrsten af Sachsen i Dresden. Men ingen malerier fra denne periode kan med sikkerhed tilskrives Eckhout.