Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Romantikken
Harmonika, A. Josephsen Aalborg Fabrik og Lager, ca. 1880. (foto: Marie Ingerslev)

Romantikken

Perioden ca. 1815 - 1914: Musikalsk romantik

Store forandringer prægede samfundet – det var industrialiseringens tidsalder. Enorme stålkonstruktioner i form af broer og dampdrevne lokomotiver, skibe og andre maskiner muliggjorde masseproduktion og hurtig transport. Også inden for fremstilling af musikinstrumenter slog industrialiseringen igennem – f.eks. klaverer og harmonikaer.

Ordet romantik kommer fra oldfransk "romanz" – en fortælling på det lokale sprog, en roman. Fælles for den musikalske romantik var således, at komponisterne ofte hentede inspiration i digt og drama.  Musik sattes til ordene – eller musikken erstattede ordene.

Hermed bevægede musikken sig i to modsatte retninger med intim musik i den ene ende og stor orkestermusik i den anden.

Intim musik i miniatureformat
Taffelklaver i karnisform, Hornung & Møller, 1880. (foto: Ture Bergstrøm)

Intim musik i miniatureformat


Komponisten udtrykte umiddelbare følelser og stemninger i musikalske øjebliksbilleder. Klaveret var det ideelle instrument til formålet. Dels var det næsten et "énmands-orkester", dels havde udviklingen gjort det muligt for den voksende middelklasse at anskaffe et godt instrument til en rimelig pris. Et dannet hjem var et hjem med klaver.

Det store orkester
Fagot, Heckele Biebrich, Tyskland ca. 1889. (foto: Marie Ingerslev)
Det store orkester
Klarinet, A. Thaulow, ca. 1855. (foto: Ture Bergstrøm)

Det store orkester


Musikinstrumenterne forbedredes til stadighed. Opfindelsen af ventiler til horn og trompet og forbedrede klapsystemer til fløjte, obo, klarinet og fagot medførte øget toneomfang og flere udtryksmuligheder. Også nye instrumenter kom til, f.eks. saxofon, tuba og celesta. Komponisterne fik således en større palet af klangfarver til deres rådighed. Her kom den tekstlige baggrund til sin ret i form af lieder med orkesterakkompagnement, tonedigte med programmatisk indhold eller timelange (program)symfonier skrevet for stort orkester - flere med sangsolister og kor. Det krævede store koncertsale.

Også i denne sammenhæng kom klaveret ind i billedet. Koncerter med de store værker var trods alt ikke hverdagskost, og hvis man ville opleve dem derhjemme, anvendte man klavertransskriptioner for to eller fire hænder. Ganske vist opfandt Edison sin fonograf i 1877, men der gik nogle år, før lydkvaliteten var acceptabel.

Brede Værk

Du kan opleve industrialiseringen på Brede Værk - Danmarks største fredede industrianlæg.