Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Livet om bord

Livet ombord

Hvordan blev livet oplevet om bord på de store sejlskibe?

Schiønning fortæller her og der om, hvordan arbejdet er organiseret om bord. Som kadet og siden som officer førte han kommando i mange forskellige situationer.

Der var dels praktiske opgaver som at gå vagt, tage pejlinger og skrive dem på tavlen og at holde rede på eksempelvis skibets beholdning af proviant. Så var der i øvrigt en del administrative opgaver forbundet med at holde rede på mandskab, inventar og andre sager.

Privatliv

Et andet aspekt, som man måske ikke tænker på i første række, er at livet til søs var andet end hårdt arbejde. Mandskabet forsøgte efter bedste evne at opretholde en form for adspredelser, hvilket blandt andet indebar tant og fjas, optrin ved at krydse vendekredsen (se dagbogen for 1780) og i det hele taget muntre sig.

Peter Schiønning brugte meget af sin fritid om bord på at læse bøger og lære sig fremmedsprog.