Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Pernille Ladegaard-Pedersen
Pernille Ladegaard-Pedersen, Foto: F. Kaul

Pernille Ladegaard-Pedersen

Forskningsprojekterne under ”Tales of Bronze Age Women” beskæftiger sig blandt andet med migration og mobilitet i forhistorien. En del af denne forskning tager udgangspunkt i strontiumisotopmetoden, hvor forhistoriske individers og objekters proveniens mobilitet undersøges ved at sammenligne strontiumisotopforholdet i fx tænder, hår, negle, hud og tekstiler, med strontiumisotopforholdet i biosfæren (baselines). Pernille Ladegaard-Pedersen er kandidat i naturgeografi, og har tidligere arbejdet som miljørådgiver i ingeniørfirmaet GEO, og som videnskabelig assistent på Center for Permafrost ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hun bruger sin ekspertise i kredsløbene i geo- og biosfæren til at kortlægge regionale strontiumisotopforhold til projekterne (baselines), hvor hun varetager prøveindsamling, laboratoriearbejde og tolkning af strontium data.