Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Matthew Walsh

Matthew Walsh

Projektet med titlen ”Tracing cultural transmission by phylogenetic analyses” (på dansk: ”Kulturel overførsel opsporet vha. fylogenetiske analyser)” havede fokus på Bronzealderens egekistebegravelser og de tilhørende gravgaver. Projektet sigtet på at identificere potentielle ændringer mellem kulturelle traditioner relateret til disse ikoniske begravelser fra tidlig Bronzealder via en kombination af arkæologiske og geoarkæologiske data. Ved at bruge ny viden genereret fra projektet ”Tales of Bronze Age Women” udforsker dette projekt, hvorvidt indvandrede folk i signifikant grad medbragte deres egne kulturelle traditioner – materielle eller andet – når de trådte ind i nye kulturelle landskaber i Nordeuropa. Projektet ønskede at udforske, i hvor høj grad individer assimilerede sig (eller ej) i de eksisterende sociokulturelle traditioner i deres nye hjemegne igennem denne forhistoriske nøgleperiode i Europa karakteriseret af lang-distance forbindelser.

Dette projekts formål var at give yderligere indsigt i, hvordan vi kan udlede komplekse, kulturelle dynamikker fra den arkæologiske, materielle kultur, samt give nye muligheder for at udforske den rigdom af arkæologiske genstande, der allerede findes i museernes samlinger.

Matthew J. Walsh er nu ansat som Seniorforsker hos Nationalmuseet (Native American Studies).