Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Louise Felding

Louise Felding

PhD projekttitel: “Mobilitet som social konstruktion. Nye aspekter af sociale roller for kvinder i bronzealderen

Projektet vil undersøge kønsroller relateret til mobilitet i bronzealderen, med fokus på kvinderne fra egekiste grave fra Danmark. Mobilitet og forandring er centrale elementer i bronzealdersamfundet, og det var inden for disse rammer, at kvinder måtte agere. Projektet undersøger datidens kvindeidentitet og sociale roller, og hvorledes disse var forbundet til mobilitet. Med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang er det overordnede mål at skaffe ny viden og nye perspektiver omkring kvinders sociale roller og identiteter i bronzealderen. Fokus vil være egekiste grave fra den tidlige nordiske bronzealder med henvisninger til periodens fund og ikonografi.

Rent geografisk dækker studiet det sydlige Skandinavien, med henvisninger til Nordeuropa. Den undersøgte tidsperiode vil være tidlig nordisk bronzealder. 

PhD-projektet er tilknyttet projektet ”Bronzealderkvinders fortællinger”, og er finansieret gennem et samarbejde mellem VejleMuseerne, Århus Universitet, Kulturministeriet og Nationalmuseet.