Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
1. verdenskrig
Mindeplakat for Første Verdenskrig 1914-18 og Sønderjylland. Mange dansksindede nordslesvigere måtte kæmpe i krigen på tysk side. Plakaten viser resultatet af folkeafstemningen i 1920, hvor de nordlige områder af Slesvig stemte for tilslutning til Danmark.

1. verdenskrig

Verdenskrigen 1914-18 afbrød brat århundredskiftets fremskridtsoptimisme. Det lykkedes Danmark at holde sig neutral og dermed uden for krigens ødelæggelser. Da Tyskland tabte krigen, åbnede der sig for Danmark en mulighed for at få ændret den sydgrænse, som var blevet fastlagt ved nederlaget i 1864. Under overvågning af en international kommission skulle nordslesvigerne stemme om deres tilhørsforhold. Resultatet blev, at den nordligste del af Slesvig blev indlemmet i Danmark i 1920. Til mange dansksindedes skuffelse var der tysk flertal i byen Flensburg.
Flere steder i Europa opstod der revolutioner i krigens kølvand. I Tyskland blev kejseren tvunget til at gå af. I Rusland tog kommunisterne magten i november 1917. Det danske Socialdemokrati var stærkt skeptisk over for den russiske revolution. Det fik flertallet af medlemmerne i det socialdemokratiske ungdomsforbund til at bryde med partiet. Sammen med andre revolutionære grupper dannede de Danmarks Kommunistiske Parti. De revolutionære grupper forblev dog et lille mindretal.