Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
"Georg Brandes på Universitetets talerstol", maleri af Harald Slott-Møller, 1889-90.
"Georg Brandes på Universitetets talerstol". Georg Brandes berømte forelæsninger "Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur" fandt sted på Københavns Universitet i 1871. Han var en af Europas mest indflydelsesrige litteraturkritikere. Maleri af Harald Slott-Møller, 1889-90.

Kulturelle strømninger

Den engelske naturforsker Charles Darwin (1809-72) og den tyske digter og filosof Friedrich Nietzsche (1844-1900) fik afgørende betydning for 1900-tallets videnskab, filosofi og kunst. Darwins udviklingslære, der beskrev arternes opståen ved naturlige udvælgelsesprocesser og slægtskabet mellem arterne, tildelte mennesket en plads blandt andre arter i naturen. Nietzsches farvel til de absolutte værdier, der sammenfattedes i udsagnet ”Gud er død”, gav det enkelte menneske mulighed for selv at vælge og fortolke. I Danmark blev disse tanker bearbejdet af forfattere som Georg Brandes, Martin Andersen Nexø og Johannes V. Jensen. Deres værker fik stor betydning for samfundsdebatten i 1900-tallet.

Georg Brandes (1842-1927) ønskede en ny virkelighedsnær litteratur i frihedstankens tjeneste og han hævdede bl.a. kvindernes ret til frihed, også på det seksuelle område. Martin Andersen Nexø (1869-1954) var socialist og blev Danmarks store arbejderforfatter med romaner som "Pelle Erobreren" og "Ditte Menneskebarn". Johannes V. Jensen (1873-1950) var stærkt fascineret af tidens tekniske fremskridt og af Darwins udviklingslære. I 1944 fik han Nobelprisen i litteratur.

Kulturelle strømninger
Arkitekterne A.A. Schoug & G. Dalsgaard tegnede byggeklodserne "Funkisarkitekten" i 1935, da funktionalismen var næsten enerådende i dansk byggeri. Klodserne blev fremstillet i danske fængsler og forhandlet af Dansk Legetøjsfabrik.

Kulturradikalismen i 1920-30’erne videreførte Georg Brandes’ krav om individets frigørelse. De kulturradikale var især intellektuelle og kunstnere med et samfundskritisk engagement og et socialistisk udgangspunkt. En af de mest markante personer var arkitekten Poul Henningsen (1894-1967), der var kendt for sin skarpe pen samt sine provokerende og antiautoritære holdninger. Kritikken blev vendt mod konservatisme og småborgerlighed. Idealet var frisind og naturlighed i alle henseender, fx inden for børneopdragelse og seksualitet.