Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Samfund
Den nye kvindebevægelse var et led i ungdomsoprøret og begyndte i 1970 med den første rødstrømpeaktion. Rødstrømpernes mål var kvindefrigørelse i et nyt og anderledes samfund under det fælles kampsprog: "Ingen kvindekamp uden klassekamp - ingen klassekamp uden kvindekamp". Plakat fra 1984, privateje.

Samfund

Forventningerne til det 20. århundrede var store. Nye tanker og idéer kom til at ændre opfattelsen af menneskets eksistens. Der blev næret store forhåbninger til den teknologiske udvikling, som skabte nye og uanede muligheder f.eks. indenfor transport og infrastruktur. De første spillefilm i begyndelsen af 1900-tallet indvarslede underholdningsindustriens og massemediernes tid. På arbejdspladserne fik arbejderne gradvist mere fritid og ferie. I efterkrigstiden begyndte kvinderne i stigende tal at komme ud på arbejdsmarkedet. Den ekstra indtægt i familien kunne bruges på nogle af de mange nye forbrugsgoder som eksempelvis et fjernsyn.
For at løse problemet med kvindernes dobbeltbeskæftigelse – pasning af hjem og arbejde – overtog det offentlige gradvist flere funktioner fra familien. Der blev f.eks. oprettet børneinstitutioner.
I 1960’erne og 1970’erne gjorde unge oprør i den vestlige verden. Samfund og individer skulle ændres for at gøre verden til et bedre sted. Udover ungdomsoprøret opstod i århundredets slutning også andre bevægelser, som f.eks. rødstrømpebevægelsen, der søgte ligestilling mellem mand og kvinde og fredsbevægelsen, der ønskede et opgør med supermagternes våbenoprustning.
I år 2000 forventedes det, at både mænd og kvinder var erhvervsaktive. Allerede i 1990’erne steg børnefamiliernes samlede arbejdstid uden for hjemmet. Mange børns og unges liv er meget anderledes end den tilværelse, forældrene har haft, og de fleste unge får en bedre uddannelse end deres forældre. Kvinderne er i vidt omfang blevet aflastet med hensyn til pasning af børn, syge og gamle - det er blevet en samfundsopgave. Serviceerhvervene er blevet den sektor, der beskæftiger flest.