Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Befolkningen under velfærdssamfundet

Klassesamfundet
Socialdemokratisk demonstrationstog, 1925. Maleri af Erik Henningsen. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Klassesamfundet

Med den store, nye arbejderklasse var Danmark blevet et klassesamfund, og de politiske partier blev klassernes talerør. I 1901 indførtes parlamentarismen, da Venstre, gårdejernes og landets største parti, for første gang dannede regering. Hidtil var regeringen blevet udpeget af kongen hovedsagelig fra partiet Højre. Samtidig foretog Venstre en højredrejning, hvilket førte til, at flere venstrefolk meldte sig ud for i 1905 at danne Det Radikale Venstre. Det blev de intellektuelles og husmændenes parti. Socialdemokratiet, arbejdernes parti, blev i 1913 landets næststørste. I 1924 blev den første socialdemokratiske regering dannet. Det gamle Højre, godsejernes og embedsmændenes parti, fik efterhånden støtte fra andre samfundsgrupper bl.a. inden for erhvervslivet. I 1915 ændrede partiet navn til Det Konservative Folkeparti.

Ifølge grundloven var de, der ikke kunne klare sig selv, berettiget til hjælp fra det offentlige. Offentlig hjælp var frem til 1891 fattighjælp. At modtage fattighjælp var en ydmygelse. Man mistede sine borgerlige rettigheder, bl.a. valgret, og kunne anbringes på fattiggården eller sættes til tvangsarbejde.

Funktionæren

En konsekvens af industrialiseringen blev en voksende gruppe af funktionærer. I større virksomheder var der behov for en administration og et kontorpersonale. Funktionærerne følte sig betydningsfulde i forhold til arbejderklassen og mere beslægtet med borgerskabet. Funktionærerne var organiserede i HK, Handels- og Kontormedhjælperforbundet. Det blev stiftet i år 1900 med 700 medlemmer. I mellemkrigstiden steg antallet stærkt fra godt 16.000 i 1922 til 25.000 i 1936.

Indvandreren

I 1960’erne blev det voksende behov for arbejdskraft bl.a. dækket ved at invitere gæstearbejdere til Danmark. I 1973 satte oliekrisen en stopper for den økonomiske vækst, og der blev indført indvandrerstop. Trods indvandrerstoppet kan mennesker, der er flygtet fra vold og forfølgelse i andre lande, stadigvæk få ophold i Danmark. I år 2000 bestod Danmarks befolkning af mange nationaliteter. Mennesker fra 60 forskellige nationer var indvandret, især siden slutningen af 1960’erne. Ved årtusindskiftet udgjorde de ca. 6,4% af befolkningen.