Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Vikingernes økser

Økser
Moderne viking arbejder med kopi af vikingetidsøkse. Foto: Alan Mark

I en tid hvor alt blev bygget af træ fandtes naturligvis et væld af forskellige økser. Økserne var det mest brugte stykke værktøj, når der skulle bygges skibe, huse, vogne osv, så der eksisterede naturligvis mange forskellige størrelser og typer. Øksen var dog også flittigt brugt på slagmarken. Nogle gange er det ikke til at se, om der var tale om en våben-økse eller en værktøjs-økse. Måske brugte vikingerne bare deres almindelige arbejdsøkser som våben, hvis situationen krævede det?

'Den danske økse'

I nogle tilfælde er man dog ikke i tvivl. Flere steder er fundet øksehoveder af en type, der peger kraftigt mod en funktion som våben. Disse er meget tynde i godset, så selvom de er store, er de forholdsvist lette at svinge. På baggrund af samtidige afbildninger kan vi se, at de har været skæftet på et over 1 m langt skaft og sandsynligvis har været svunget med begge hænder. Øksen er kendt under navnet “den danske økse”, eller “daneøkse”, hvilket vidner om, at våbnet har været populært blandt danske vikinger.

Økser
Korsøkse fra Ludvigshare
Økser
Tohåndsøkse fra vikingetiden

Økser var for alle

Mens vikingetidens sværd var forbeholdt de få, var der mange flere, der ejede en økse.  Økserne finder vi både i vikingetidens rigt udstyrede krigergrave såvel som i simple grave, hvor den døde ikke havde fået så meget med sig på den sidste rejse. Alle økser er lavet af jern, men nogle er mere kunstfærdigt udført end andre. Øksen fra en stormandsgrav ved Mammen (Midtjylland) er for eksempel udsmykket med indlagt sølvtråd. Et andet eksempel på en økse, der må have tilhørt en stormand, er en langbladsøkse fra Over Hornbæk ved Randers. Dette eksemplar er dekoreret med både sølv og kobberindlægninger i mønstre, der måske forestiller en dyrefigur.

Fra den sidste del af vikingetiden kender vi korsøkserne. Det er nogle gådefulde økser med et perforeret blad med et korsmotiv. Undersøgelser viser, at økserne var stærke nok til praktisk brug. Men det er dog sandsynligt, at de er blevet brugt til ceremonier. Ejerne af disse korsøkser var ikke nødvendigvis kristne, men økserne viser, at der var stærke kristne strømninger i denne del af vikingetiden.

Mønstrene fra Mammen

Den døde stormand fra Mammen fik en pragtfuld økse med sig. Den er af jern og dekoreret med sølvtråd. Motiverne er omgærdet af mystik. Her kan nemlig både være tale om kristne motiver eller hedenske (førkristne) motiver. På den ene side af øksen fra Mammen ses et træmotiv. Det kan enten tolkes som det hedenske træ ”Yggdrasil” eller som det kristne ”Livets Træ”.
På den anden side ses en fugl. Denne fugl kan enten være ”Hanen Gyldenkam” eller ”Fugl Fønix”. Hanen Gyldenkam hører – lige som Yggdrasil – til i den nordiske mytologi. Gyldenkam sidder i toppen af Yggdrasil. Her er dens opgave at vække vikingekrigerne, og når Ragnarok kommer, vil den gale. Fugl Føniks er et symbol på genfødsel og hører til den kristne mytologi. Der er således elementer på øksen, der kan tolkes som både hedenske og kristne.

Mønstrene fra Mammen
Økse med mønstre fra Mammen