Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Storgårdspladsen ved Tissø

Storgårdspladsen ved Tissø

En af de største, kendte stormandsresidenser lå på vestbredden af Tissø i Vestsjælland. Gården, som omfattede et areal på 500.000 m2, blev opført i tiden omkring 550 e.Kr. Midt i en stor palisadeomkranset gårdstoft lå en imponerende halbygning, bygget af kraftigt egetømmer, og på størrelse med en moderne sportshal.

Uden for toften var der værkstedsområder og en markedsplads, som blev besøgt af håndværkere og handelsmænd ved særlige lejligheder. Der er fundet mere end 12.000 genstande på gårdens område, bl.a. flere guld- og sølvskatte, smykker og våben, værktøj, mønter, vægtlodder, modeller, forme og støbeaffald fra smykkeproduktion.

Læs om vikingernes håndværk og handel.

Våben og smykker fundet i Tissø fra 600-1000 e.Kr. afslører, at søen ofte blev anvendt til ofringer, men der findes faktisk enkelte ofringer i søen helt tilbage til omkring kristi fødsel. Navnet Tissø betyder Tyrs sø – Tyr var en af vikingetidens krigsguder.

Læs om guderne i den nordiske mytologi.

Storgårdspladsen ved Tissø
Udgravning af den 500 m2 store hal ved Tissø. Sporene efter det kraftige tømmer, hallen var bygget af, tegner sig som mørke pletter i den lyse undergrund.
Storgårdspladsen ved Tissø
Sølvskat fra Tissø fra 10. årh. e.Kr. bestående af en flettet sølvkæde og tre massive armbånd, i alt ca. 700 gram sølv. Skatten var gravet ned ved en stolpe i en mindre bygning på markedspladsen.
Sølvskat fra Tissø fra 10. årh. e.Kr. bestående af en flettet sølvkæde og tre massive armbånd, i alt ca. 700 gram sølv. Skatten var gravet ned ved en stolpe i en mindre bygning på markedspladsen.