Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Genbegravelsen af en konge?

Graven under Jelling Kirke

Den nuværende Jelling Kirke blev opført af frådsten omkring år 1100. Udgravninger i kirken i årene 1976-79 har vist, at der her var spor efter tre tidligere bygninger af træ. Udgraveren tolkede alle tre som kirker. De ældste bygningers arkitektur har mindet mere om hallerne på vikingetidens stormandsgårde end en kirke med skib og kor.

Under gulvet i den første træbygning var der indrettet et gravkammer af egetræ. Det indeholdt resterne af en genbegravet mand på 40-50 år. I graven var der rester af guldbrokade til en fornem dragt og to sølvbeslag med ornamenter i den samme stil, som pryder nogle af de få genstande, som var efterladt i det plyndrede gravkammer i Nordhøjen. Lighederne mellem indholdet fra de to grave tyder på, at gravlæggelserne er sket inden for ret kort tid.

Den døde kan være kong Gorm den Gamle, der blev flyttet fra Nordhøjen efter sin søn Haralds accept af kristendommen for at få en ny, kristen gravlæggelse der, hvor der kom til at ligge en kirke. Det kan dog også tænkes, at to personer fra kongefamilien blev begravet i Jelling, den ene i Nordhøjen, den anden i et særskilt gravkammer.

Gorm den Gamle, Harald Blåtand og Svend Tveskæg.