Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Monumenterne i Jelling

Kobberstik over monumenterne i Jelling, fremstillet på foranledning af Henrik Rantzau, statholder i Hertugdømmerne Slesvig-Holsten, og trykt første gang i Peter Lindebergs værk Commentarii rerum memorabilium in Europa (Bemærkninger om mindeværdige ting i Europa), der udkom i 1591
Kobberstik over monumenterne i Jelling, fremstillet på foranledning af Henrik Rantzau, statholder i Hertugdømmerne Slesvig-Holsten, og trykt første gang i Peter Lindebergs værk Commentarii rerum memorabilium in Europa (Bemærkninger om mindeværdige ting i Europa), der udkom i 1591.

Den lille jyske landsby Jelling er berømt herhjemme og i udlandet for sine kongelige monumenter fra vikingetiden. I 1994 blev Jelling optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv.. Efter opdagelsen og undersøgelsen af en mægtig, rombeformet palisade i årene 2006-13 blev hele området omkring højene ændret, så gæster i Jelling i dag kan fornemme størrelsen på det anlæg, der stod her på Harald Blåtands tid i 900-tallet.

Vikingernes trelleborge.Monumenterne i Jelling
Her kan du se, hvor Jelling ligger.
Jelling Kirke og de to runesten fotograferet i 2010, inden runestenene kom bag glas. Den ene af de to høje anes nord for kirken til venstre. Foto Anne Pedersen.
Jelling Kirke og de to runesten fotograferet i 2010, inden runestenene kom bag glas. Den ene af de to høje anes nord for kirken til venstre. Foto Anne Pedersen.