Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Hvem indhuggede Jellingstenen?


Ny forskning fra Nationalmuseet afslører, hvem der indhuggede Jellingstenen


Hvem indhuggede Jellingstenen?
(fra 3D-scanning af Jellingstenen)

Ved hjælp af 3D-scanninger kan forskere fra blandt andet Nationalmuseet nu afsløre, hvem der indhuggede runerne på den ikoniske Jellingsten.

Ligesom håndskrift er individuel og kan identificere skriftens ejermand, viser runer sig også at afspejle runeristeren, selvom de er hugget i sten.

3D-scanninger af runesten gør det muligt at komme helt tæt på huggesporene, og derfor kan forskere skelne de forskellige runeristeres huggeteknik fra hinanden. Enhver øvet stenhugger holder mejslen i en bestemt vinkel og slår med en bestemt styrke med hammeren, og det kan aflæses i den vinkel huggesporene har og afstanden mellem dem. Den motorik, der opøves ved sådan et arbejde, er individuel. Derfor kan forskerne nu afsløre navnet på den runerister, der ristede Jellingstenen.


Runeristeren Ravnunge-Tue

Jellingstenens runerister er identificeret som værende Ravnunge-Tue. En runerister fra vikingetiden, hvis navn næppe er velkendt i befolkningen, men som til gengæld er ganske kendt blandt fagfolk. Vi kender hans navn fra Læborg-stenen lidt uden for Vejen. Den samme huggeteknik, som kan spores i runerne på Jellingstenen, findes også på Læborgstenen, der står cirka 30 kilometer sydvest for Jelling, og hvor runeindskriften lyder: ”Ravnunge-Tue huggede disse runer efter Thyra, sin dronning”.

Opdagelsen er i sig selv interessant, fordi det kan knytte endnu en person til Jelling-dynastiet, men det er især interessant, fordi erkendelsen bringer endnu en opsigtsvækkende afsløring med sig om dronning Thyra, som var hustru til Gorm den Gamle og mor til Harald Blåtand.


Hør Lisbeth Imer, der er runolog og seniorforsker på Nationalmuseet, fortælle om opdagelsen af hvem der huggede runerne på Jellingstenen og den nye opdagelse om Dronning Thyra.Afslører Dronning Thyras magt


Dronning Thyra er nævnt på de to Jellingsten som henholdsvis mor til Harald Blåtand, hustru til Gorm den Gamle og ’Danmarks bod’. Navnet Thyra er også nævnt på to andre runesten, Læborgstenen som Ravnunge-Tue har ristet efter Thyra, sin dronning, og Bække 1, som bærer indskriften ’Ravnunge-Tue og Fundin og Gnyple, de tre gjorde Thyras høj’. I mange år har forskere diskuteret, om Læborgstenens dronning Thyra er den samme som Thyra fra Jelling.

Ved identificeringen af Jellingestenens runerister er sandsynligheden for, at det er to forskellige Thyra’er blevet meget mindre, fordi Ravnunge-Tue har ristet både Læborgstenen og Jellingstenen, mener forskerne bag analyserne af runestenens udhugning. Det understreger samtidig, at dronning Thyra var usædvanlig betydningsfuld, mener Lisbeth Imer, der er runolog og seniorforsker på Nationalmuseet.

Det skyldes, at dronning Thyra dermed er nævnt på hele fire runesten, hvilket er mere end nogen anden person i vikingetiden, og det er især bemærkelsesværdigt, da runesten, der er rejst over kvinder, er sjældne. Til sammenligning er Harald Blåtand og Gorm den Gamle hver omtalt på to runesten, og Gorm den Gamle er kun omtalt i sammenhæng med Thyra. Det betyder, at Dronning Thyra var langt mere betydningsfuld, end vi hidtil har tilskrevet hende. Den spektakulære opdagelse er grundlaget for DRs nye serie ”Gåden om Thyra”, der kan ses på DR TV.

Alle fire runesten med Thyra er placeret i Syd- og Sønderjylland, hvilket antyder, at hun har haft sin magtbase i dette område, mens Gorm den Gamle muligvis har haft sin tilknytning andetstedsfra.


- Nationalmuseet huser 10 runesten, som du kan se i vores runestenshal.


Hvem indhuggede Jellingstenen?
Harald Blåtands runesten (den store Jellingsten): Indskriften lyder ’Harald Konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde Danerne kristne’.
Hvem indhuggede Jellingstenen?
Gorms den Gamles runesten (den lille Jellingsten): Indskriften lyder ’Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyre, sin kone, Danmarks bod’. De sidste ord tolkes gerne som Danmarks pryd.
Hvem indhuggede Jellingstenen?
Læborg-runesten: Runesten fundet på en mark nord for Læborg Kirke. Indskriften lyder 'Ravnunge-Tue huggede disse runer efter Thyra, sin dronning.'
Hvem indhuggede Jellingstenen?
Bække-sten 1: Runesten er fundet i kirkegårdsdiget i 1910. Indskriften lyder 'Ravnunge-Tue og Fundin og Gnyple, de tre gjorde Thyras høj.'

Hvem indhuggede Jellingstenen?
Lokaliteterne af runestene, hvor Dronning Thyra nævnes


Bag forskningen

Forskerne har baseret deres analyser på scanninger af i alt syv runesten i det midtvestjyske område. Disse er Bække 1 og 2, Læborg, Horne, Randbøl samt ældre scanninger af de to Jellingsten. Runerne på den lille Jellingsten er for slidte til, at forskerne kunne identificere den individuelle runerister bag. Derfor kan det ikke bekræftes, om denne runesten også er ristet af Ravnunge-Tue.

Lisbeth Imer står bag forskningen sammen med Laila Kitzler Åhfeldt fra Riksantikvarieämbetet i Stockholm og Henrik Zedig fra Länsstyrelsen i Västergötland. Forskningen præsenteres i oktober 2023 i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift Antiquity.Hvem indhuggede Jellingstenen?
Jellingstenen undersøges af Lisbeth Imer, runolog og seniorforsker på Nationalmuseet. 3D-scanninger af runesten gør det muligt at komme helt tæt på huggesporene, og derfor kan forskere skelne de forskellige runeristeres huggeteknik fra hinanden.

Hvem indhuggede Jellingstenen?
Fra undersøgelsen af udhugningerne i runstenene
Hvem indhuggede Jellingstenen?
Hvem indhuggede Jellingstenen?Læs pressemeddelsen af opdagelsen her.Kom og se vores 10 runesten:

Nationalmuseet huser 10 runesten, som du kan se i vores runestenshal.