Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Jagten på det første husdyr i Danmark
Jagten på de første husdyr foregår ikke kun i DNA laboratorierne. På Zoologisk Museum arbejder zooarkæologer med at artsbestemme og undersøge de dyreknogler, der bliver indsendt fra arkæologiske udgravninger i hele Danmark. Foto: Lone G. Thomsen.

Jagten på det første husdyr i Danmark

Arkæologerne er meget opsatte på at finde kvægknogler, der kan belyse overgangen fra jæger-samler til bonde mere nøjagtigt. Finder man knogler fra tamkvæg på bopladser fra overgangen mellem jæger- og bondestenalder, er det derfor meget vigtigt at få dem undersøgt.

Først og fremmest bliver der sendt prøver til kulstof-14 datering, så man kan se om knoglerne nu også er så gamle, eller om de skulle være havnet i bopladsens affaldslag senere. Passer kulstof-14 dateringen sammen med bopladsens alder, kan man begynde at stille yderligere spørgsmål. Blev kvæget domesticeret i Danmark eller blev det importeret?

I løbet af de senere år er endnu en metode kommet i brug til at belyse dette, nemlig DNA analysen. Ved hjælp af DNA kan man se, om det tidlige tamkvæg i Danmark genetisk ligner de urokser, som huserede i skovene, eller om de danner slægtskab med tamkvæget syd for Danmark. Indtil videre tyder mest på det sidste, og dermed at de tidligste husdyr blev importeret til Danmark. Med DNA undersøgelserne kan vi altså komme et vigtigt skridt videre til bedre at kunne forstå, hvad der skete, da landbruget blev indført i Danmark.

Jagten på det første husdyr i Danmark
De ældste fåreknogler i Danmark er dateret til 3790 f.Kr. Dermed er fåret blandt de allertidligste husdyr i Danmark. Foto: Xenia Pauli Jensen.