Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Hunde i ofringer
I jernalderen dukker hunde også op i krigsbytteofringer. Disse kranier stammer henholdsvis fra Tibirke Mose i Nordsjælland, og Hedelisker Mose ved Århus, og er ca. 2000 år gamle. Foto: Geert Brovad, Zoologisk Museum.

Hunde i ofringer

I jernalderlandsbyen Sejlflod nord for Limfjorden fandt man ved udgravningen af husenes stolpehuller skeletter af både spædbørn, får og hunde. Ved én af hundene var placeret to lerkar mellem dens ben. Det kunne betyde, at der var tale om et husoffer.

I jernalderen dukker store hunde også op i moseofringerne. Våbenofret i Hjortspring Mose på Als indeholdt resterne af en stor, kraftigt bygget kamphund. Den store krigsbytteofring i Ejsbøl Mose ved Haderslev indeholdt også resterne af en rottweiler-agtig hund, der var blevet ofret, mens ofringerne i henholdsvis Hedelisker, nordøst for Århus, og Varbrogård i Vendsyssel hver indeholdt 13 fuldstændige hundeskeletter. Disse hunde har sandsynligvis været værdsatte kamphunde, der har tjent deres herre i en krigssituation, og hundene må have været værdifulde ofre.

Hunde i ofringer
På en jernalderboplads ved Seden på Fyn fandt arkæologer skelettet af en hund under gulvlaget på ét af husene. Den var omhyggelig lagt i sovestilling og derefter dækket af husholdningsaffald. Fundet tolkes som et husoffer. En kulstof-14 datering viser, at begravelsen fandt sted omkring 400 e.Kr. Foto: Jørgen Nielsen, Odense Bys Museer.
Hunde i ofringer
Ved udgravninger på bopladsen Lundsgård fra yngre romersk jernalder fandt man blandt andet skelettet af denne hund. Den var blevet begravet ved væggen i ét af husene. I to andre huse på bopladsen fandt man ligeledes hunde nedgravet. Arkæologerne mener derfor, at der må være tale om husofre. Foto: Jesper Hansen, Odense Bys Museer.