Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Bernadotte-aktionen
Grev Folke Bernadotte (i midten med kasket) besøger karantænestationen i Padborg d. 21. april 1945. I døråbningen skimtes baronesse Wedell-Wedellsborg og (i uniform) SS-Obersturmbannführer Rennau, der var kontaktmand til Himmler. Ukendt fotograf.

Bernadotte-aktionen

Folke Bernadotte er blevet selve symbolet på evakueringen med De Hvide Busser. Især i udlandet er aktionen blevet kendt som ”Bernadotte-aktionen”. Men ser man på hele Bernadotte-aktionens oprindelse, er det langvarigt og komplekst forløb, hvor både norske og danske initiativer spillede en afgørende rolle.

Allerede i begyndelsen af 1943 arbejdede den danske kontreadmiral Carl Hammerich på at etablere et såkaldt ’Jyllands-Korps’ bestående af især danske fiskeeksportbiler, der ved et tysk sammenbrud kunne hente fanger hjem. Og det var på dette tidlige tidspunkt norske fanger, som Hammerich, der var norsk gift og stærkt involveret i den danske Norges-hjælp, havde i tankerne.

Røde Kors-pakker

I august 1944 mødtes Hammerich og chefen for det danske Socialministerium H.H. Koch med Chr. Ditleff,gensandt i Stockholm for den norske eksilregering, der befandt sig i London. Her blev den endelige plan diskuteret – og de danske myndigheder bekræftede deres medvirken. Koch samlede trådene i de danske bestræbelser på hjælpe de danske kz-fanger i første omgang ved at sende fødevarepakker.

Da der samtidig foregik bilaterale norsk-svensk forhandlinger, var et fælles nordisk redningsarbejde altså i støbeskeen allerede i august 1944. Tanken om et Jyllands-Korps faldt imidlertid på, at Koch syntes, at planen var for svag, og at Hammerich i december 1944 blev arresteret af tyskerne.

Hovedkvarter i Friedrichsruh

Mange af Hammerichs idéer blev brugt i aktionen med De Hvide Busser. Da de danske hjemtransporter af fanger accelererede fra årsskiftet 1944-45, improviserede det danske Socialministerium et transportberedskab i samarbejde med DSB og Statens Civile Luftværn. Både erfaringerne fra pakke- og hjemtransporterne blev stillet til Bernadottes rådighed i marts-april 1945.

I februar 1945 havde Rigsfører Heinrich Himmler lovet Bernadotte, at der ville blive oprettet et særligt afsnit i kz-lejren Neuengamme ved Hamborg, Her kunne man samle de nordiske kz-fanger, inden de skulle videre til det neutrale Sverige. Den 12. marts 1945 nåede den første svenske kolonne af Hvide Busser godset Friedrichsruh i Nordtyskland, hvor man etablerede et hovedkvarter for Bernadotte-aktionen.