Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvor mange danskere var i kz-lejr?

Danske i kz-lejr
Udsultede fanger i koncentrationslejren Buchenwald efter lejrens befrielse d. 13. april 1945. De sidste danske fanger var blevet evakueret fra lejren med de hvide busser d. 1. marts.

Næsten 6.100 danskere blev deporteret til kz-lejr eller tugthus i Tyskland. Deportationerne startede den 1. oktober 1943, umiddelbart efter den danske regering havde trukket sig. Først jøderne og kommunisterne, derefter modstandsfolk, kriminelle, såkaldte ’asociale’, politifolk og grænsegendarmer. De danske myndigheder protesterede, og henviste til de tyske løfter fra den 9. april 1940.

Embedsmændene i centraladministrationen, det såkaldte ’departementschefstyre’, overvejede at trække sig (hvilket ville bane vejen for et tysk styre i Danmark), men besluttede at blive og i stedet forsøge at komme de deporterede til undsætning. Det gjorde man ved at etablere kontakt mellem de deporterede og deres pårørende, ved at forsøge at få lov til at inspicere de kz-lejre, hvor danskerne sad, ved at sørge for, at de deporterede modtog pakker fra Danmark med mad og tøj. Og tilsidst ved at få de danske fanger hjem til Danmark igen.