Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Indlevering af danefæ

Indlevering af danefæ

Oldsager og andre betydningsfulde genstande fra fortiden, som skønnes at være danefæ, skal indleveres til staten. Det foregår i praksis ved, at finderen indleverer fundet til det lokale museum, der har ansvaret for arkæologiske fund i området - se fordelingen af ansvarsområder her

Den endelige vurdering af fundets danefæ-status foretages på Nationalmuseet. Den faglige bestemmelse af fundene foretages af medarbejdere fra tre af Nationalmuseets enheder: Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling samt Oldtid, Middelalder og Renæssance.

Nationalmuseet har fra 2013 indført en transportordning for danefæ og ikke-danefæ. Ordningen indebærer, at Nationalmuseet en gang årligt transporterer danefæ til uddeponering samt ikke-danefæ retur til lokalmuseerne. Transporten kan også medtage danefæ til vurdering fra lokalmuseet til Nationalmuseet. Det er dog stadig muligt for lokalmuseerne, at indlevere genstande til danefævurdering direkte til Nationalmuseet.

Jeg har fundet danefæ - hvad gør jeg?

Du skal i første omgang henvende dig på dit lokale museum. Det er dit lokale museum, der skal tage imod dit fund og kontakte Nationalmuseet.

Hvis du alligevel ønsker at indlevere til Nationalmuseet, tager vi kontakten til det lokale museum. Derved kan danefævurderingen trække ud, da vi skal afvente, at det lokale museum indberetter fundet. Nationalmuseet anmoder herefter det lokale museum om at indsende en danefæanmeldelse ud fra de oplysninger, som du har indleveret sammen med genstanden. Den indleverede genstand bliver på Nationalmuseet og afventer fundanmeldelse fra det lokale museum. Herefter fortsætter danefæsagen efter sædvanlig procedure.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og omhu-tillæg i forbindelse med indlevering af danefæ.