Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Sådan udviser man omhu ved fund af danefæ

Forskellige udtryk for omhu i forbindelse med danefæfund:

Ved tilfældige fund, dvs. ikke-detektorfund kan finderen udvises særlig omhu ved:

 1. Forsigtig håndtering.
 2. Forsvarlig emballering.
 3. Hurtig kontakt til lokale statsanerkendte museer.
 4. Opmærksomhed på forekomsten af relevante kulturspor: skår, lerklin, trækul, sten, knoglestumper, sortjord, etc.

Ved detektorfund kan finderen i øvrigt udvises særlig omhu ved:

 1. Nøjagtig ”on-site” lokalisering af fundsted – ved indmåling af GPS-koordinater.
 2. Øjeblikkelig ”on-site” fotodokumentation af fundenes tilstand og GPS-målingernes troværdighed
 3. Tilsvarende omhyggelig indsamling af ”ikke danefæ”- fund, til belysning af konteksten for de regulære danefæ-stykker, dvs. til sikring af danefæets videnskabelige værdi.
 4. Elektronisk fundrapportering til lokalmuseet (med foreløbige betegnelser, eventuelle løbenumre, koordinater, fotos)
 5. I tvivlstilfælde og ved mulighed for dybereliggende grav- eller skattefund kontaktes lokalmuseet straks. Ingen gravning under pløjedybde!
 6. Der gives løbende orientering om eventuelle fund til lodsejer og lokalmuseum.
 7. Fund udsættes ikke for afrensning, imprægnering eller afstøbning
 8. Fund udsættes ikke for skader eller informations-tab som følge af uhensigtsmæssig (eller langvarig) opbevaring.