Salg og ydelser

Hvad kan være danefæ?


Som udgangspunkt er fragmenter lige så vigtige som hele genstande i detektorsammenhæng, idet de(t) resterende fragment(er) oftest dukker op med tiden. Det afgørende for om noget bør erklæres for danefæ er altså typen af genstand - ikke genstandens tilstand. Hittegods er aldrig danefæ.

Guld

Alle genstande af guld er danefæ.

Sølv

+ Genstande af sølv fra før 1700 samt sølvklip og -fragmenter

- Sølv fra tiden efter 1700 med mindre det er af ekstraordinær karakter

Bronze

+ Bronzegenstande fra oldtid og vikingetid er danefæ

+ Genstande af bronze med særlig ornamentik eller udsmykning - f.eks. inskription eller emalje fra middelalder

+ Hele eller tilnærmelsesvis hele malmgryder

+ Vægtlodder

+ Seglstamper fra før 1700

- Simple genstande af bronze fra middelalder og renæssance

- Fragmenter af malmgryder

- Taphaner

- Nøgler eller hængelåse uden kunstnerisk udsmykning.

Bly

+ Vægtlodder

+ Støbemodeller

+ Tenvægte med særlig udsmykning fra middelalder

+ Klædeplomber med ornamentik og/eller skrift

+ Genstande med runer eller anden skrift

-  Musketkugler

-  Udaterbare smelteklumper og simple blygenstande fra tiden efter 1536

Jern

+ Ekstraordinære jerngenstande og genstande med f.eks. tauschering, indlægning, ornamentik; eksempelvis sværd fra oldtiden og middelalderen

-  Andre genstande af jern fra oldtid og middelalder, våben som værktøj o.a.

Ben, tand og hjortetak

+  Sjældne eller usædvanligt velbevarede sager af ben, tand eller hjortetak

+  Ornamenterede sager af ben, tand eller hjortetak

-   Simple redskabstyper af ben og tak, uforarbejdede knogler, tænder, marvspaltede ben etc.

Flint

+  Depotfund hvor flere flintgenstande er fundet sammen

+  Usædvanligt store eller specielt udformede flintredskaber

-   Enkeltfundne flintøkser, dolke, bøsseflint og andre flintredskaber

Sten/ædelsten

+  Importerede stensager af f.eks. amfibolit, fedtsten, jet og krystal

+  Metalsmykker med indfattede smykkestene

+  Stenskulpturer og helt usædvanlige former for stenredskaber

-  Almindelige stenøkser, kværnsten, knusesten, hvæssesten etc.

Rav

+  Ravsmykker og andre strand- eller jordfundne genstande af forarbejdet rav

-  Naturrav uden forarbejdning (men kan være danekræ).

Keramik

+ Hele kar samt skår af usædvanligt udsmykket eller importeret keramik

+ Tilnærmelsesvis hele genstande fra oldtid og middelalder

+ Figurer og plastiske fremstillinger i keramik eller tegl fra oldtid, vikingetid og middelalder

- Almindelige potteskår 

- Bygningstegl, munkesten og tagsten

Glas

+ Skår fra drikkeglas fra oldtid eller middelalder

+ Millefioriperler

+ Bemalet glas fra middelalderen

+ Glasperler med indlægning

Figurer

+ Figurer og plastiske fremstillinger i sten, metal, ben, rav og træ

+ Figurer i keramik og tegl fra oldtid og middelalder

Runer og anden indskrift

+ Sten og andre genstande med runer og anden indskrift

Helleristninger

+ Sten med helleristninger

-  Sten med (kun) skåltegn

Skeletrester og tekstiler

+ Tekstilrester, menneske-kranier og skeletdele fra mennesker fundet i moser og vådområder er danefæ.

- Uforarbejdede dyreknogler (men kan være danekræ)

Mønter

+ Mønter fra oldtid, vikingetid og middelalder (fra 1536 og før)

+ Mønter i skattefund - flere mønter nedlagt sammen

+ Guldmønter og større sølvmønter, f.eks. dalermønter fra tiden efter 1536.

- Småmønter af sølv og kobber fra tiden efter 1536

Del denne side