Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Etnografisk Samling

Etnografisk Samling
Geografen Ole Olufsens samling fra Pamir i slutningen af 1800-tallet. Foto: Jesper Kurt-Nielsen / Nationalmuseet.

Etnografisk Samling rummer etnografiske og arkæologiske genstande hovedsageligt fra ikke-europæiske kulturer samt arktiske folk.

Den ældste del af den etnografiske samling stammer fra Det kgl. Kunstkammer og er fra 1600- og 1700-tallet.

Senere i 1800- og 1900-tallet kom store samlinger til museet især fra videnskabelige ekspeditioner, som bl.a. gik til Grønland og Nordamerikas arktiske egne, samt til Centralasien og Mongoliet.

Forskere ved Etnografisk Samling foretager feltarbejde, indsamlinger fra nutidige kulturer, arkæologiske udgravninger, og vi samarbejder med internationale forskere og med folk fra de kulturområder, som samlingen har genstande fra. Den arktiske forskning er fortsat et vigtigt indsatsområde.

Etnografisk Samling har det faglige ansvar for udstillingerne Jordens Folk og Etnografiske Skatkamre i Prinsens Palæ.

Etnografisk Samling har Danmarks eneste etnografiske forskningsbibliotek med særligt fokus på materiel kultur inden for de etnografiske, antropologiske og kulturhistoriske fagområder. Desuden findes et righoldigt fotoarkiv og et beretningsarkiv.

Spørg Etnografisk Samling

Etnografisk Samling besvarer spørgsmål vedrørende egne samlinger, forskning og historie.
E-mail til sekretariat

Nationalmuseet indledte i februar 2017 et større registrerings-og pakkeprojekt, for at forberede flytning til et nyt magasin. Dette projekt vil kræve mange ressourcer de næste år og derfor er der nu en længere sagsbehandlingstid på alle henvendelser. Det betyder at Nationalmuseets muligheder for at imødekomme studiebesøg, arkivbesøg, udlån og fotobestillinger i en årrække, indtil flytningen er gennemført, vil være begrænsede. 

Vi ser frem til at kunne indvie nye magasiner og dermed atter imødekomme de mange henvendelser vedrørende museets samlinger og arkiver.

Nationalmuseet foretager ikke vurderinger, herunder aldersbestemmelse og proveniens, af private genstande. Her henvises til auktionshusene.

Studiebesøg

Ansøgningsskema

Interessen for samlingerne på Nationalmuseets enhed Nyere Tid og Verdens Kulturer er stor.  Der er flere ønsker om at studere samlingerne end vi kan imødekomme. Derfor er der nu indført to årlige ansøgningsrunder - den 1. april og den 1. oktober, og der kan forventes svar på ansøgningerne indenfor en måned.

Ansøgningerne bliver prioriteret ud fra en vurdering af, i hvor høj grad studiebesøget kan forventes at bidrage med ny viden om samlingerne.

Der kan udtages op til 50 genstande til studiebesøg og herefter vil de enkelte sager blive vurderet i forhold til antal genstande og ressourcer.

Ansøgningsrunden nulstilles for hver gang – det er således ikke muligt at stå på venteliste, men det er muligt at genansøge.

Det er ved studiebesøg kun tilladt at fotografere til eget brug. Fotos til publicering kan bestilles hos museets fotografer. Måske er genstanden allerede fotograferet, og kan downloades på samlingeronline.dk

Resultater fra studiebesøget, publicerede og upublicerede, skal ved sendes til museet, som bidrag til den viden der er på de enkelte genstande. Såfremt resultaterne ikke er publicerede indenfor en fem-årig periode, forbeholder Nationalmuseet sig retten til at anvende resultaterne i egen forskning.

Et studiebesøg varer i udgangspunktet en til to dage.

Destruktive analyser skal ansøges om på separat ansøgningsblanket

https://natmus.dk/historisk-viden/forskning/proeveudtagning-til-forskningsformaal/

Det er muligt at tilkøbe yderligere konservatorbistand, røntgenfotografering og andre museale ydelser.

Ansøgningen sendes til: Anne-Mette M. Andersen Anne-Mette.M.Andersen@natmus.dk

Projekter på Etnografisk Samling

Serampore Initiativet
Serampore Initiativet
Tranquebar Initiativet
Tranquebar Initiativet
Grønlands historie som tegneserie
Grønlands historie som tegneserie
Kolonitilknytning som social identitet
Kolonitilknytning som social identitet
Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Arkiv
Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Arkiv
The Carpenter-Meldgaard Endowment
The Carpenter-Meldgaard Endowment
Mellem silke og skind - dragt og identitet i det koloniale Grønland
Mellem silke og skind - dragt og identitet i det koloniale Grønland

Tidligere projekter

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...

Nationalmuseet Etnografisk Samling
Frederiksholms Kanal 12
DK-1220 København K
Tel.  +45 4120 6201
E-mail til sekretariat