Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Danmarks Nyere Tids samling

Danmarks Nyere Tids samling beskæftiger sig med danskernes historie fra 1660 til i dag. Alle samfundsgrupper i alle egne af landet skal kunne genkende dele af deres egen historie i enhedens samling og i dens arbejde med denne.

Samlingen belyser livet og hverdagen i Danmark og består af alt fra hele interiører, som f.eks. Nationalmuseets Klunkehjem og Brede Hovedbygning til genstande som legetøj, torturinstrumenter, møbler, nips, køkkenredskaber, modetøj og meget andet.

Danskernes historie omfatter også indbyggere i de tidligere danske områder Skåne, Halland, Blekinge, Sydslesvig, Holsten, Norge og Island. Endvidere Færøerne, Grønland og den tidligere danske koloni Dansk Vestindien.

Danmarks Nyere Tids samling har det faglige ansvar for bl.a. følgende udstillinger: Danmarkshistorier 1660-2000 i Prinsens Palæ; Nationalmuseets Klunkehjem; Lille Mølle på Christianshavn; Brede Hovedbygning og Brede Værk samt Liselund Lystslot på Møn.

Danmarks Nyere Tids samling rummer en række arkiver, heriblandt fotoarkivet, Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser (NEU) samt arkivet for industri- håndværker – og arbejdererindringer (NIHA). Desuden arkiverne bondegårdsundersøgelserne og købstadsundersøgelserne samt herregårdsarkivet, der er klausuleret og endelig møllearkivet.

Nationalmuseet indledte i februar 2017 et større registrerings-og pakkeprojekt, for at forberede flytning til et nyt magasin. Dette projekt vil kræve mange ressourcer de næste år og derfor er der nu en længere sagsbehandlingstid på alle henvendelser. Det betyder at Nationalmuseets muligheder for at imødekomme studiebesøg, arkivbesøg, udlån og fotobestillinger i en årrække, indtil flytningen er gennemført, vil være begrænsede. 

Vi ser frem til at kunne indvie nye magasiner og dermed atter imødekomme de mange henvendelser vedrørende museets samlinger og arkiver.

Studiebesøg i samlingerne

Ansøgningsskema

Interessen for samlingerne på Nationalmuseets enhed Nyere Tid og Verdens Kulturer er stor.  Der er flere ønsker om at studere samlingerne end vi kan imødekomme. Derfor er der nu indført to årlige ansøgningsrunder - den 1. april og den 1. oktober, og der kan forventes svar på ansøgningerne indenfor en måned.

Ansøgningerne bliver prioriteret ud fra en vurdering af, i hvor høj grad studiebesøget kan forventes at bidrage med ny viden om samlingerne.

Der kan udtages op til 50 genstande til studiebesøg og herefter vil de enkelte sager blive vurderet i forhold til antal genstande og ressourcer.

Ansøgningsrunden nulstilles for hver gang – det er således ikke muligt at stå på venteliste, men det er muligt at genansøge.

Det er ved studiebesøg kun tilladt at fotografere til eget brug. Fotos til publicering kan bestilles hos museets fotografer. Måske er genstanden allerede fotograferet, og kan downloades på samlingeronline.dk

Resultater fra studiebesøget, publicerede og upublicerede, skal ved sendes til museet, som bidrag til den viden der er på de enkelte genstande. Såfremt resultaterne ikke er publicerede indenfor en fem-årig periode, forbeholder Nationalmuseet sig retten til at anvende resultaterne i egen forskning.

Et studiebesøg varer i udgangspunktet en til to dage.

Destruktive analyser skal ansøges om på separat ansøgningsblanket

https://natmus.dk/historisk-viden/forskning/proeveudtagning-til-forskningsformaal/

Det er muligt at tilkøbe yderligere konservatorbistand, røntgenfotografering og andre museale ydelser.

Ansøgningen sendes til: Anne-Mette M. Andersen Anne-Mette.M.Andersen@natmus.dk

Nyheder i Danmarks Nyere Tids samling

Nyheder i Danmarks Nyere Tids samling
Børnehaveinventar fra børnehuset Strandbo fra 1970'erne. Indsamlet og udstillet på Nationalmuseet / Prinsens Palæ 2013. Hullet i stoleryggen blev en del af designet, fordi alle børn dengang gik i overalls. Spændet, der samlede selerne på ryggen, ville ellers genere børnene, og stolen ville blive ridset. Foto: John Lee / Nationalmuseet

 

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...

Danmarks Nyere Tids samling
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

E-mail sekretariatet

Tel.  +45 4120 6201

Danmarks Nyere Tids samling besvarer spørgsmål vedrørende samlinger, forskning og historie:
e-mail sekretariatet

Nationalmuseet foretager ikke vurderinger af private genstande. Her henvises til auktionshusene.