Materialeforskning beskæftiger sig med fremstillingsmetoder og identifikation af oprindelige materialer samt deres nedbrydnings- og skadesfænomener.  Sidstnævnte påvirker genstandens udseende, egenskaber og betydning. Ændringerne kan være naturlige eller menneskeskabte, forårsaget af reaktioner med omgivelser, et resultat af tidligere fejlslåede konserverende behandlinger, eller hærværk. Afgørende for at stille en diagnose og formulere en strategi for behandling er undersøgelser fokuseret på årsager til nedbrydningen og dens hastighed. Materialeforskningsgruppen forsker, rådgiver og publicerer inden for området og specialiserer sig indenfor følgende materialer:

naturlige polymerer- cellulose, lignin, plantefibre, rav
syntetiske polymerer – halvsyntetisk plastik, syntetisk plastik, gummi, biopolymerer
uorganiske materialer – keramik, kalk, metal

Eksempler på projekter og interesseområder:

Seniorforsker Yvonne Shashoua
-Brug af nanomaterialer til fjernelse af graffiti og rensning af plastik
-Nedbrydning af polyuretanskum i moderne dansk kunst
-Real time nedbrydning af plastik 

Seniorforsker Isabelle Brajer
-Rensning af tilsodede kalkmalerier
-Konservering af gadekunst

Seniorforsker Martin N. Mortensen
-Nedbrydningshastighed for konserveret arkæologisk træ ved måling af hastighed af iltforbrug
-Studie af nedbrydningsprocesser via. isotopmærkningsforsøg
-Nedbrydningsprocesser i træ fremprovokeret af kunstige 

Kemiker Michelle Taube
-Rehydroxylering af brændt ler
-Identifikation af jernkilder brugt til arkæologiske genstande

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side