Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Dendrokronologiens milepæle
Bristlecone

Dendrokronologiens milepæle

Justering af kulstof‑14 dateringsmetoden
Et af de vigtigste resultater, der er opnået ved hjælp af dendrokronologien, er korrektionen af kulstof‑14 dateringsmetoden (tidsbestemmelse ved måling af indholdet af det radioaktive isotop kulstof‑14). I bjergene mellem de to nordamerikanske stater Californien og Nevada, vokser en fyrreart (Børstekoglefyr, Pinus longaeva) , hvoraf nogle individer har opnået en forbavsende ælde. I området gror der den dag i dag træer, som er langt over 4.000 år gamle, og som regnes for de ældste levende individer på jorden. Samtidig er der fundet væltede og udgåede træer, der har vokset på stedet tusindvis af år før de nulevende. Dette har gjort det muligt at danne et sammenhængende årringsmønster fra nutiden og 9.000 år bagud i tid.

Derved kan man checke og kalibrere kulstof-14 dateringer. Ved at udføre kulstof‑14 dateringer på årringe fra disse træer, hvor de nøjagtige aldre altså var kendt i forvejen, opdagede man, at de hidtidige kulstof‑14 aldre fra ca. 500 f. Kr. og tilbage i tiden var for "unge". Specielt skal dateringer fra stenalderen være betydeligt ældre. Omkring 1970 begyndte man rutinemæssigt at korrigere kulstof-14 dateringerne, og det har blandt andet betydet, at tidspunktet, hvor menneskene i Skandinavien blive landbrugere, nu kan fastsættes til cirka 4.200 f.Kr., hvilket er ca. 1.000 år tidligere end hidtil antaget.

Dateringsresultater
I Danmark er der siden slutningen af 1970'erne udført en lang række præcise dendrokronologiske dateringer. Interessen har særlig knyttet sig til anlæg fra vikingetiden og middelalderen, og netop inden for dette tidsrum, der betegner overgangen fra forhistorisk til historisk tid, har metoden afgørende betydning. Den dendrokronologiske datering af vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse er vel nok en af de vigtigste. En stor del af det bevarede træ fra borgen blev fældet i vinterhalvåret 980/981, og vi kan med stor sandsynlighed gå ud fra, at det blev anvendt kort tid efter, formentlig 981. For en arkæolog eller historiker er det fantastisk at stå med en så præcis datering af et anlæg. Det svarer næsten til en grundstensnedlæggelse.

Et andet bemærkelsesværdigt resultat er dateringen af et af de største forsvarsværker i Norden, Danevirke, hvor den ældste del går helt tilbage til slutningen af 730'erne. Hidtil havde man troet, at opførelsen fandt sted i begyndelsen af 800‑årene, idet det i de frankiske rigsannaler, under året 808 nævnes, at den danske kong Godfred ville befæste sit riges grænse mod syd med en vold.

Dendrokronologi

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
E-mail

Google Maps 1