Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvem er hvem på Dendrokronologisk Laboratorium

Hvem er hvem på Dendrokronologisk Laboratorium

Claudia Baittinger
Museumsinspektør, dipl. biol.
Danmarks Oldtid – Naturvidenskab
Tel. 41206176
Dendrokronologi, vedanatomi og arkiv

Hvem er hvem på Dendrokronologisk Laboratorium
Niels Bonde

Niels Bonde
Seniorforsker.

En specialestuderende, der havde sin gang på det dendrokronologiske laboratorium på Nationalmuseet, kaldte ham ”ringenes herre”. Hos arkæologerne på Københavns Universitet omtales ham som ”den, der fik styr på dendrokronologien i Danmark”. Det er i krydsfeltet mellem naturvidenskab og humaniora, at Niels Bonde er aktiv. Talrige monumenter fra dansk forhistorie og middelalder er blevet dateret præcist: huse, broer, kirker, landsbyer osv. Her skal blot fremhæves den meget præcise datering af vikingeborgen Trelleborg på Sjælland, som han i 1979, sammen men kollegaen Kjeld Christensen, tidsfæstede til 981 efter Kr. En datering der lagde låg på mange års - til tider meget - livlige diskussion og i dag nævnes med samme selvfølgelighed som tidspunktet for grundlovens vedtagelse. Nordmændene har også nydt godt af hans indsats; i begyndelsen af 1990’erne forestod han dateringen af skibene fra Tune, Gokstad og Oseberg. De verdensberømte norske nationalmonumenter fra vikingetiden, som er udstillet på Bygdøy i Oslo.

”Selv den mest omhyggelige planlægning kan ikke erstatte det rene svineheld” er en sætning, som Niels Bonde ynder at fremsætte. I slutningen af 1980’erne arbejdede han med at undersøge skibsvragene fra Skuldelev, som i dag er udstillet i Roskilde. Et af vragene var især besværligt, og det var først, da han – for sjov – inddrog materiale fra England og Irland, at det lykkedes at nå et resultat. Ikke alene fandt han ud af, hvor gammel skibsvraget er, men også hvor det kom fra. Et vikingeskib bygget i Irland omkring midten af det 11. århundrede – hvem havde troet det? Det var et ufatteligt og meget heldigt resultat. Et rent lykketræf som gjorde ham verdensberømt, ikke blot i Danmark, men langt, lang videre, idet BBC bragte resultatet i deres naturvidenskabelige tv-program, som blev sendt verden rundt.

Gennem internationale kontakter etablerede Niels Bonde en database med referencer for egetræ fra hele Nordeuropa, hvilket satte ham i stand til at finde ud af, hvor gamle de historiske skibsvrag var, samt hvor de blev bygget. Han satte en ny standard, og i dag spørger marin-arkæologen ikke kun ”hvor gammelt er det?”, men tilføjer ”og hvor blev det bygget?”.

Hele dette grundlag blev skabt i en meget positiv periode, og Niels Bonde er glad for at have været med i slutningen af 1980’erne og i 1990’erne, hvor Nationalmuseet i høj grad satsede på forskning.

Her i begyndelsen af det 21. århundrede er forskningen koncentreret om dendrokronologi i det sydlige Norge, hvor han sammen med forskere fra Vest-Agder fylke lukker et sort hul i netværket over egetræs referencer i Europa. Skoven i vikingetiden er også noget, der er gang i samt flere spændende projekter i de næste 10-20 år på Nationalmuseet. Han har således ikke tænkt sig at gå på efterløn e.l.

Niels Bonde er fællesskabets mand. Han er og har været tillidsmand for akademikerne på Nationalmuseet i flere omgange, ligesom han i en periode var formand for museumssektionen i Dansk Magisterforening.

Hvem er hvem på Dendrokronologisk Laboratorium
Orla Hylleberg Eriksen

Orla Hylleberg Eriksen
Laborant.

Uddannet Laborant fra Frederikshavn Tekniske Skole i 1974 og Løvens Kemiske Fabrik, Ballerup i 1975.

Blev som langtidsledig ansat på Nationalmuseets 8.afdeling (nu NNU) som laborant på pollenanalytisk laboratorium i 1978.

Blev i 1984 overflyttet til dendrokronologisk laboratorium og oplært i dendrokronologi af museumsinspektør Kjeld Christensen.

Har siden 1991 arbejdet sammen med Niels Bonde, som er den ansvarlige for det dendrokronologiske laboratorium.

Fungerer desuden som superbruger, webmaster, arbejdsmiljørepræsentant m.m.

Hvem er hvem på Dendrokronologisk Laboratorium

Tine Louise Slotsgaard
Studentermedhjælper

Hvem er hvem på Dendrokronologisk Laboratorium

Birgitte tager en boreprøve.

Hvem er hvem på Dendrokronologisk Laboratorium

Charlotte og Birgitte på Lindesnes fyr

Dendrokronologi

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf: +45 33 13 44 11
E-mail

Google Maps 1

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...