Udfører en søgningSøg

Bemandingen

Hvem var de? Såvel oldsagerne som gravpladsen afslører, at befolkningen på borgen bestod af både krigere, håndværkere, kvinder og børn. Selvom Trelleborg er et forsvarsanlæg giver fundene også indtryk af en rimelig fredelig hverdag med alle de dagligdags sysler, der forgik i og omkring borgen.

Håndværkerne har været beskæftiget med borgens fornødenheder, våben og andet udstyr til borgens funktioner. Enkelte af dem har arbejdet med guld, sølv og bronzeprodukter til fremstilling af finere genstande.

Kongens hird

Krigerne har haft et tilhørsforhold til kongen, sikkert som en del af hans ’lið’/ ’hird’. Hirden var en flok dygtige krigere eller skjalde, som konge og stormænd omgav sig med. Deres funktion var først og fremmest at beskytte deres herre. Men hirden fungerede også som kongens forlængede arm i administrative sager som foged.

De var kongemagtens repræsentanter i lokalsamfundene, og lokalsamfundenes talsmænd ved hoffet. Indbyrdes har hirdmændene og måske også herren opfattet sig som ’brødre’, og forseelser mod en ’broder’ blev straffet hårdt.

En hirdmands løn bestod af kost, logi og æren ved at tjene en fornem mand. Desuden spillede gaver en stor rolle i forholdet mellem hirdmand og herre. Det kunne være bytte fra krigstogter eller guld- og sølvsmykker, som ikke bare var til pynt, men også hård valuta.