Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Lærervejledning

Vinkler på vikingetiden og hjemmesiden her kan både anvendes i din forberedelse, og når eleverne skal fordybe sig i emner selvstændigt.

Antologien
Antologiens artikler kan læses selvstændigt og uafhængigt af hinanden. Fremstillingen er valgt med henblik på ungdomsuddannelsernes lektionsbaserede form. Målet med artiklerne er på kort tid at give fyldestgørende information om specifikke emner. Det er altså ikke tanken, at antologien skal læses kronologisk fra start til slut.

Hjemmesiden
Antologien kan hentes gratis som PDF. Derudover finder du forslag til elevopgaver, kildesamling, tematisk litteraturliste og information om Nationalmuseets undervisningstilbud om vikinger til ungdomsuddannelserne.

Elevopgaver
Elevopgaverne er inddelt i tematikker og henviser til relevante kilder på hjemmesiden og artikler i antologien. Disse temaer kan du både bruge direkte i undervisningen, som inspiration eller som hjælp til elever, der søger information og materiale.

Kildesamling
Målet med kildesamlingen er at give eleverne mulighed for at arbejde med primære kilder. De understøtter artiklerne i antologien og kan danne grundlag for elevopgaverne.

Litteraturlisten
Litteraturlisten er ligeledes inddelt i tematikker, der er relevante i forhold til arbejdet med antologien, elevopgaverne og kildesamlingen.