Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kilde: Runestenenes vikingesamfund

Kilde: Runestenenes vikingesamfund
Runesten. Glavendrupstenen.


Uddrag af Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks runeindskrifter, lommeudgave, 1942.

Hent som PDF

1. Haddeby-stenen 1
Thorulv, hirdmand hos Sven, rejste denne sten efter sin fælle Erik, som fandt døden, da ”drenge” belejrede Hedeby; og han var ”styresmand”, en meget velbyrdig dreng”.

2. Haddeby-stenen 3
Kong Sven satte stenen efter sin hird-mand Skarde, som var draget vesterpå, men nu fandt døden ved Hedeby.

3. Randbøl-stenen
Bryden Tue rejste denne sten efter brydens ”lege”(hustru). Disse stave (runer) for Thorgun vil leve meget længe.

4. Århus-stenen 4
Gunulv og Øgot og Aslak og Rolf rejste denne sten efter deres fælle Ful. Han fandt døden… da konger kæmpede.

5. Århus-stenen 6
Toste (?) og Hove rejste sammen med Fredbjørn denne sten efter Asser Saxe, deres fælle, en meget velbyrdig ”dreng”. Han døde som den største unidding blandt mænd; han ejede skib sammen med Arne.

6. Hjermind-stenen 1
Tholv rejste denne sten efter sin broder Rade, en meget velbyrdig ”dreng”.

7. Skern-stenen 2
Sasgerd, Finulvs datter, rejste stenen efter Odinkar, Osbjørns (?) søn, den ”dyre” og hin drottro.
En sejdkarl (skal) den mand (være), som bryder disse kumler (runer).

8. Langå-stenen 3
X (rejste denne) sten efter sin (broder) Y, en meget velbyrdig thegn (dvs. høvding i hirden).

9. Egå-stenen
Alvkil og hans sønner rejste denne sten efter deres frænde Manne, som var landbestyrer hos Kæld den norske.

10. Randers-stenen
Spurv (?) rejste denne sten efter… en meget velbyrdig thegn.

11. Glenstrup-stenen 2
Toke satte denne sten efter sin fader Uflå (?), en meget velbyrdig thegn.

12. Hobro-stenen 2
Thore rejste denne sten efter sin fælles Karl den gode, en meget velbyrdig ”dreng”.

13. Års-stenen
Asser satte denne sten efter sin herre Valtoke. Stenen forkynder, at den længe vil stå her; den skal nævnes Valtokes varde.

14. Skivum-stenen
Moderen Thyre og sønnerne Odinkar og Gudmund, de tre rejste disse kumler efter ki… den hulska; han var den bedste og første af ”landmænd” i Danmark.

15. Ravnkilde-stenen 1
Asser landbestyrer; Køges (eller Kuges) søn, ristede disse runer efter sin ”dronning” (drotning) Asbod.

16. Helnæs-stenen
Roulv, næsboernes gode, satte stenen efter sin brodersøn Gudmund,…druknede…Åver malede.

17. Flemløse-stenen
Efter Roulv, som var næsboernes gode, står denne sten; sønner satte (den) efter (= til minde). Åver malede (= ristede runerne).

18. Glavendrup-stenen
Ragnhild satte denne sten efter Alle den blege (?), viernes gode, hirdens højværdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumler efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin herre. Thor vie disse runer.
Til en ”ræte” blive den, som ailti denne sten eller slæber den bort til minde over en anden.

19. Tågerup-stenen
Østens sønner rejste denne sten efter deres broder Spærle, ”Skipper” hos Esbern Næb.

20. Södra Villie-stenen (Skåne)
Kade gjorde disse kumler efter Sven Hallungs søn, hendes husbond. Han var den fornemste af thegnerne.

21. Skårby-stenen (Skåne)
Kalv og Aute de satte denne sten efter deres broder Tomme, som ejede Gusnava.

22. Sövestad-stenen (Skåne)
Tonne satte denne sten efter sin ægtefælle Bram sammen med hans søn Asgot. Han var bedst af ”bomænd” og gavmildest på mad.

23. Hällestad-stenen 1 (Skåne)
Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved Uppsala; ”drenge” satte efter deres ”broder” stenen på højen, ”støt” (dvs. som står fast) ved (eller med) runer. De gik Gorms Toke nærmest.

24. Dalby-stenen (Skåne)
Thorger rejste denne sten efter sin fader… Kil, en velbyrdig bonde, som længe (vil mindes?).

25. Valleberga-stenen (Kristianstad len, Sverige)
Sven og Thorgot gjorde disse kumler efter Manne og Svenne. Gud hjælpe deres sjæl vel; men de ligger i London.

26. Kolind-stenen
Toste, Asveds ”smed”, rejste denne sten efter sin broder Tue, som fandt døden (på togt) østpå.

27. Mejlby-stenen
Åne rejste denne sten efter sin søn Eskil, som fandt døden sammen med Thore i Øresund (eller: som fandt døden i Øresund på Thores togt).

28. Sjørind-stenen
Åse satte denne sten efter sin ægtefælle Ømunde, som var Finulvs hirdmand.

29. Glemminge-stenen (Kristianstads len, Sverige)
Svenne satte denne sten efter sin fader Toste, den ”skarpe”, en meget velbyrdig bonde. Han skal blive til en ”ræte”, som bryder (stenen eller graven).

30. Stora Köpinge-stenen (Skåne)
Vrest og Nøk og Kruse rejste denne sten efter deres fælle Abe ( eller Ebbe), en velbyrdig ”dreng”.

31. Simris-stenen 1 (Kristianstads len, Sverige)
Bjarnger lod denne sten rejse efter sin broder Ravn, ”Svend” hos Gun(ulv) i Svitjod.

(Thiedecke, A og J. 2003: De danske vikinger. Samfund kongemagt og togter ca.700-1050. Pantheon. S.13-16).