Viser mobilmenuFold ud
Bjarkes mønt fra Nordvestsjælland

Bjarkes mønt fra Nordvestsjælland

Mønten fra vikingetiden afbilder et hus. Det er et af de få billeder, vi kender til, af vikingernes huse.

Vikingerne byggede deres huse af træ og ikke af sten. Det betyder, at vikingernes huse ikke længere er synlige i landskabet. Vil vi vide noget om vikingernes huse, må vi derfor søge under jordoverfladen.

Oftest er der kun mørke pletter i undergrunden tilbage. De mørke pletter er de gamle stolpehuller.

 

 

Bjarkes mønt

En af de største stormandsresidenser lå på vestbredden af Tissø i Vestsjælland. Gården, som omfattede et areal på 500.000 m2, blev opført i tiden omkring 550 e.Kr. Midt i en stor palisadeomkranset gårdstoft lå en imponerende halbygning, bygget af kraftigt tømmer, på størrelse med en moderne sportshal. 

På billedet herover ses resterne af vikingehuset fra bopladsen ved Tissø. Som billedet viser, er der kun stolpehullerne tilbage. Stolpehuller er der hvor de tagbærende stolper til huset har stået. Ind imellem er arkæologerne heldige at finde rester efter træstolperne i hullerne. Oftest er der kun jorden tilbage.

Tissø betyder Tyrs sø, en af vikingetidens krigsguder. Du kan læse mere om stormanden fra Tissø her.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk