Historisk viden

Storgårdspladsen ved Tissø

En af de største stormandsresidenser lå på vestbredden af Tissø i Vestsjælland. Gården, som omfattede et areal på 500.000 m2, blev opført i tiden omkring 550 e.Kr. Midt i en stor palisadeomkranset gårdstoft lå en imponerende halbygning, bygget af kraftigt tømmer, på størrelse med en moderne sportshal. Udenfor toften var der værkstedsområder og en markedsplads, som blev besøgt af håndværkere og handelsmænd ved særlige lejligheder. Der er fundet mere end 12.000 genstande på gården, bl.a. flere guld- og sølvskatte, smykker og våben, værktøj, mønter, vægtlodder, modeller, forme og støbeaffald fra smykkeproduktion. Våben og smykker fundet i Tissø fra 600-1000 e.Kr. afslører, at søen blev anvendt til ofringer. Tissø betyder Tyrs sø – en af vikingetidens krigsguder.

Del denne side