Udfører en søgningSøg

Museets faste udstilling er i lejrens hovedvagttårn og den tidligere fangebarak H4. Udstillingen belyser de væsentligste facetter af lejrens historie 1944-45. I hovedvagttårnet handler udstillingen om den politiske baggrund for Frøslevlejrens oprettelse, bygningshistorien, den tyske overvågning og forvaltning af lejren samt det danske fængselsvæsens virke i lejren.

Om Frøslevlejren
I den tidligere fangebarak fås fornemmelsen af den daglige fangetilværelse og de indelukkede forhold. Udstillingen viser også forholdene i de tyske kz-lejre, som ca. 1.600 Frøslevfanger blev deporteret til.
Om Frøslevlejren
Få historien om den dansk-svenske hjælpeaktion til hovedsageligt nordiske fanger i de tyske kz-lejre, og se den eneste helt originale udstyrede Hvide Bus i verden.
Om Frøslevlejren
Som noget helt nyt er det muligt via Virtuel Reality at følge fangen Henning L. Jensens skæbne i det tyske kz-helvede.
Om Frøslevlejren
Slutteligt belyses befrielsen i maj 1945 og Frøslevlejrens forvandling til Fårhuslejren.