Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Til modstand?

Til Modstand?

Gå under jorden i besættelsestidens Danmark og kom helt tæt på modstandskampen under 2. verdenskrig.

I besættelsestidens skyggefulde gader møder vi forskellige historiske personer. Alle har valgt side, og alle må møde konsekvenserne. Vi møder danskere, der går til modstand, samarbejder med tyskerne eller blot forsøger at fortsætte hverdagen som normalt.

Det var ikke altid let at vælge side. Befolkningen og landets ledere stod over for mange moralske og personlige dilemmaer i mødet med den tyske værnemagt.

I forløbet arbejder eleverne med dilemmaer centreret omkring de historiske personer, man møder i udstillingen. Vi starter med en introduktion til besættelsen, og derefter fokuserer vi på nogle af personerne og temaerne i udstillingen. Politikeren, modstandsmanden, nazisten, fiskeren og tyskerpigen tog vidt forskellige valg under besættelsen.

Med udgangspunkt i deres historier arbejder eleverne i grupper med forskellige dilemmaer centreret omkring modstand, samarbejde og konsekvenserne deraf.

Afslutningsvis fremlægger og diskuterer eleverne dilemmaerne, og der perspektivers til nutidens debat af besættelsen

Forløbet understøtter faglige mål som:

  • At reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende.
  • At formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid.
  • At analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke fiktive tekster i alle medier.

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

 

Praktisk om forløbet

Målgruppe: Ungdomsuddannelser

Varighed: 1½ time

Fag: Historie og dansk

Max antal: 30 elever

Pris: 750 kr.

 

Booking

Mail frihedsmuseet@natmus.dk

Telefon 41 20 60 80

Oplys venligst skolens navn, klassetrin, antal elever, dato og tidspunkt for det ønskede forløb.