Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Fotos og rettigheder i relation til Frihedsmuseets arkiv

Fotos og rettigheder i relation til Frihedsmuseets arkiv
Fotos og rettigheder i relation til Frihedsmuseets arkiv
Fotos og rettigheder i relation til Frihedsmuseets arkiv

Rettighederne til fotografier tilhører i henhold til Ophavsretslovens § 70 fotografen i 50 år efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

Det betyder, at pressefotos og private billeder fra besættelsesårene i dag ikke længere er omfattet af ophavsret.  

Der gælder dog en længere beskyttelse for fotografier, der er egentlige kunstneriske værker, jf. Ophavsretslovens § 1.

Om et fotografi er et "billede" eller et "værk", afhænger af en konkret vurdering.  

Mange af de fotos, der er indgået til Frihedsmuseets arkiv, er afleveret af andre end fotografen selv, ofte af arvinger, som har fundet et fotoalbum i en afdød slægtnings gemmer. Sådanne albums kan indeholde såvel fotos taget af den pågældende selv som fotos taget af professionelle fotografer og solgt i samtiden. Ofte lader det sig ikke opklare, hvem der oprindeligt har besiddet de ophavsretslige rettigheder til sådanne fotos.

Når Frihedsmuseet videresælger eller videregiver kopier af arkivfotos, sker det således ikke på grundlag af en overdragelse af ophavsret fra fotografen til museet, men ud fra den antagelse, at ophavsretten er udløbet.  

Såfremt Frihedsmuseet er vidende om, at et bestemt foto fortsat er ophavsretligt beskyttet, eller at det oprindeligt stammer fra et andet historisk arkiv end Frihedsmuseets, videresælger vi ikke kopier af det pågældende billede, men henviser interesserede til rettighedshaveren eller det oprindelige arkiv.