Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Frihedsmuseets fotoarkiv

Find de billeder, du har brug for, i vores online-arkiv.

Med sine ca. 60.000 billeder er Frihedsmuseets fotoarkiv den største specialsamling vedr. besættelsestiden. Samtlige billeder er blevet scannet i høj opløsning (TIF, 600 dpi).

 

Download fotos gratis

Frihedsmuseet stiller sine digitale billeder gratis til rådighed for publikum, såvel til privat brug som til professionel anvendelse (trykning, hjemmesider, film og TV).

Frihedsmuseet bevarer dog ejendomsretten til de digitale filer. Vi låner blot billederne ud til en konkret anvendelse.

Det er således ikke tilladt at downloade billederne og lægge dem på lager med henblik på opbygning af egne billedarkiver eller at videregive dem til tredjemand.

I forbindelse med publicering skal Frihedsmuseet og den oprindelige fotograf (såfremt denne kendes) angives som billedkilde.

Læs nærmere om rettigheder til fotos

Gå til downloadsiden

 

Hvor er det fra?

Hvor er det fra?

På Nationalmuseets samlinger online, kan du hjælpe os med at stedfæste billeder fra besættelsestiden.