Møllerne

Når man taler om Brede Klædefabrik kommer man ikke uden om vandmøllerne langs med åen og den betydning som de har haft for området.

Hovedparten af møllerne blev grundlagt i middelalderen, de fleste som kornmøller. Men gennem tiden drev møllerne fra Furesø til Øresund en række skiftende industriforetagender.

De flest af møllerne nævnes første gang i 1370 i Roskildebispens jordebog, men er formentlig meget ældre. Selve åen måtte ændre navn i kraft af sin funktion som energikilde til møllerne. Oprindeligt hed åen Fuurstrømmen.

Frem til reformationen i 1536 var møllerne ejet af Roskildebispen, men overgik derefter til kronen, som kunne forpagte dem ud. Forpagterne fik kongelige privilegier til at drive møllerne. Med merkantilismen i 1600-tallet satsede staten på stordrift og dermed billige varer. Formålet var statens selvforsyning med blandt andet krudt, jernvarer, kobber- og messingtøj, papir og klæde.

I kraft af sin beliggenhed tæt på København, magtens og handelens centrum, fik Mølleåen sin karakter af industriområde.

Del denne side