Noppebord (6)

Bag vævene står et noppebord. Det var nopperskernes opgave, at kontrollere det vævede stof for fejl og fjerne evt. knuder o.a. Det skete dels umiddelbart efter vævningen – såkaldt grovnopning – såvel som med det helt færdige klæde – såkaldt finnopning.

Efter vævningen bliver stoffet valket, dvs. bearbejdet med valser eller hamre i et vandbad. Det sker for at skabe den særlige filtede overflade, som kendetegner klæde. Denne del af produktions-processen er ikke vist i udstillingen.

Del denne side