Klædevæve (5)

Efter mesterkontoret står to klædevæve. Vævene er fremstillet af firmaet Schönherr i Chemnitz, et firma som var storleverandør af maskiner til tekstilindustrien. De er oprindeligt anskaffet til Den militære Klædefabrik i Usserød, formentlig i 1937.

Vævene virker ved at skytten, som indeholder en spole med såkaldt skudgarn, skydes frem og tilbage på tværs af væven, således at skudgarnet flettes med det langsløbende kædegarn, som afvikledes fra den store tromle bag på maskinen. Pt. er ingen af vævene dog monteret med garn, sådan som de ville være det i drift. Det er planen, at de skal monteres med garn på et senere tidspunkt.

Mens de øvrige udstillede maskiner er trukket fra en central kraftkilde v.h.a. remme og aksler i loftet, er vævene udstyret med hver sin elektromotor – en teknologi som vandt frem på dette tidspunkt.

Vævene er opstillet som par, med front mod hinanden, således at to maskiner kan betjenes af én væver. Den ene væv er forsynet med en tæller. Formålet med denne er at tælle vævens ”skud”, dvs. skyttens gang på tværs af væven. Dette blev brugt som grundlag for akkordberegningen.

Del denne side